Går det att testamentera bort sommarstugan till bara ett av barnen?

2018-09-30 i Testamente
FRÅGA
Jag ställer frågan till en bekant. De är gifta, kvinnan har två barn och mannen har ett barn, inga gemensamma barn. Tillsammans har de en sommarställe som de skulle vilja testamentera till ett av kvinnans barn. Går det att det barnet kan få ärva sommarstället utan att de andra två? Eller måste då sommarstället delas lika på tre? Det som de egentligen vill är att mannens barn inte ska få någon rätt till den. Hur skulle detta kunna gå att lösa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur dina bekanta ska gå tillväga för att ett av barnen ska ärva specifikt sommarstugan. Alla barn är särkullbarn (2 till makan och 1 till maken). Jag utgår ifrån att sommarstugan är giftorättsgods. Frågan regleras i Ärvdabalken (ÄB) samt i Äktenskapsbalken (ÄktB).

I och med att sommarstugan är, antar, jag giftorättsgods kommer halv värdet av sommarstugan tillfalla maken och andra halvan makan vid en bodelning. En del av värdet ingår då i kvarlåtenskapen från den avlidna och kommer således att påverka hur mycket bröstarvingen (barnet/barnen beroende på vem som dör) ska ärva och hur stor arvslotten samt laglotten kommer att vara. (7 kap. 1 och 2 § ÄktB, 9 kap. 1 § ÄktB, 10 kap. 1 § ÄktB och 11 kap. 1 och 3 § ÄktB).

Går det att testamentera bort sommarstugan till ett barn?
För att ett arv inte ska fördelas genom den legala arvsordningen, så måste den avlidne ha skriv ett testamente. Ett testamente går före den legal arvsordningen. Det finns olika typer av testamentförordnade som kan ske ena är ett legalt förordnande (sak- eller penninglegalt) och det andra är universellt testamentsförordnande (11 kap. 11 § ÄB). Här rör det sig om ett saklegalt eftersom det rör en egendom.

Huvudregeln är att en person hur som helst kan testamentera bort sin egendom som personen äger. Många skriver ett testamente för att de vill att egendomen ska fördelas på ett specifikt sätt. Därav borde det inte föreligga några problem att testamentera bort huset till ett av barnen.

Dock så finns det andra barn som också har rätten att ärva sin förälder, vilket måste tas i beaktande. För kvinnan är det två barn som är arvsberättigade och är bröstarvingar. För mannen är det ett barn. Alla dessa är bröstarvingar och kan därför inte bli arvlösa, de har rätt till minst sin laglott. Om det finns egendom i kvarlåtenskap från den avliden, som täcker laglotten till de andra arvsberättigade efter att värdet av huset har räknats bort (då huset ska ges till just ett barn) så spelar det ingen roll att huset testamenteras bort till en arvinge. Skulle dock kvarlåtenskapen från den avlida inte täcka minst laglotten för de resterande barnen/barnet så kan det barnet klandra testamentet. Vilket innebär att barnet som får huset kan behöva kompensera/lösa ut de andra för att deras laglott ska täckas. Det kan även ske av andra saker i kvarlåtenskapen och inte specifikt huset, men den risken kan föreligga (7 kap. 1 § och 3 § ÄB).

Vilket kan vara bra att tänka på vid skrivandet av testamentet. Men det borde inte vara några problem att testamentera sommarhuset till ett av barnen så länge de andra barnen får ut minst sin laglott i andra delar av kvarlåtenskapen.

Hur skulle det kunna lösas?
Ett sätt är att göra huset till kvinnans enskilda egendom genom ett äktenskapsförord. Genom att göra sommarstugan till enskild egendom kommer sommarstugan inte att ingå i bodelningen som görs när någon dör. Vilket innebär att maken inte kommer ha någon rätt till sommarstugan, och halva värdet av sommarstugan kommer då inte att ingå i hans kvarlåtenskap utan tillfaller makan helt.

Eftersom alla barn är särkullbarn så ärver de tekniskt sätt bara sin biologiska förälder. Makens barn kommer då inte alls ha någon rätt till sommarstugan eftersom sommarstugan inte ingår i makens kvarlåtenskap.

Om makan skulle dö så kommer sommarstugan att ingå i hennes kvarlåtenskap och då har hennes två barn rätt till halva värdet var. Makan kan då även skriva ett testamente där det framkommer att sommarstugan i sin helhet ska tillfalla ena barnet. Dock även här viktigt att tänka det andra barnet får minst sin laglott (7 kap. 1 och 2 § ÄktB och 2 kap. 1 § ÄB och 10 kap. ÄB). Det är en eventuell åtgärd som kan göras.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är det bara att återkomma!

Sofia Wedin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2112)
2019-04-19 Inbördes testamente mellan sambor
2019-04-16 Kan man förorda i testamente att våra gemensamma barn får ut sitt arv direkt vid respektive förälders död?
2019-04-14 Är det möjligt att testamentera bort egendom i ett äktenskapsförord?
2019-04-13 Har föräldrar/syskon rätt till efterarv?

Alla besvarade frågor (67977)