Går det att testamentera all sin egendom till en organisation?

Hej! Min sons farmors syster har testamenterat allt till en organisation! Tillfaller inget mig o min halvsyster då? Hon hade inga andra släktingar i livet Menar tillfaller inget han o hans halvsyster då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar om det är möjligt för din sons farmors syster att testamentera bort all sin egendom till en organisation. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av ärvdabalken (ÄB).

Hur ser arvsrätten ut i Sverige?

Hur arvet efter någon fördelas regleras i 2 kap. ÄB och kallas för den legala arvsordningen. Däri uppställs en prioriteringsordning mellan olika arvsberättigade som kallas för olika arvsklasser. Den första arvsklassen ärver före den andra arvsklassen och den andra arvsklassen före den tredje.

Den andra arvsklassen omfattar i stället den avlidnes föräldrar. Om någon av föräldrarna redan har gått bort så går dennes arv i stället till deras barn (avlidnes syskon). Om syskonen också har gått bort så går arvet till syskonens barn (den avlidnes syskonbarn), se 2 kap. 2 § ÄB. Om ingen arvsberättigad finns här så går man vidare till den tredje (och sista) arvsklassen.

Den tredje arvsklassen består av den avlidnes far- och morföräldrar. Om dessa har gått bort så ärver i stället far- och morföräldrarnas barn (den avlidnes morbrödrar, mostrar eller farbröder och faster), se 2 kap. 3 § ÄB.

Hur påverkar ett testamente arvsrätten?

Man utgår alltså från den svenska arvsrätten vid avsaknad av ett giltigt testamente. Detta innebär dock att någon som väljer att testamentera sin egendom (testator) har en möjlighet att sätta arvsrätten ur kraft. Testatorn har typiskt sett omfattande möjligheter att fördela sin kvarlåtenskap såsom denne önskar. Det enda sätt som denna kan inskränkas är av den så kallade laglotten. Laglotten är en viss andel av kvarlåtenskapen som en bröstarvinge (ex. hennes barn) alltid har rätt till. Däremot är detta inte aktuellt i ditt fall eftersom ni inte är bröstarvingar till den avlidna.

Detta innebär alltså att hon kan testamentera bort all hennes egendom till organisationen. Den enda omständigheten som skulle kunna motverka att detta sker är ifall testamentet upptäcks vara rättsligt ogiltigt. Detta kan jag dessvärre inte uttala mig om då jag inte har tillgång till testamentet eller omständigheterna kring upprättandet av det.

Med detta sagt har ni som utgångspunkt inte rätt att ärva hennes egendom då hon valt att testamentera bort allting till organisationen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och om det fortfarande finns några oklarheter är det bara att återkomma till oss,

Mvh,

Victoria AnderssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning