Går det att skriva avtal om ensam vårdnad?

2019-08-27 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Pappan till min dotter vill lämna över vårdnaden på dottern till mig men hur fungerar det då med umgängesrätt? Där hade behövt vara en tredje part med när han ska träffa henne men hur får man till det om inte det tas via tingsrätt? Vi är nämligen överens om att jag bör ha ensamvårdnad.
SVAR

Hej och tack för att skriver till Lawline!

Det är möjligt att skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge. Det smidigaste är att göra det genom kommunen och kontakta familjerättsbyrån. En grundförutsättning är ni som föräldrar är överens och att det är för barnets bästa.

Det går som sagt även bra att skriva ett avtal om hur umgänget ska utformas. Vanligtvis utmynnar det i ett så kallat umgängesschema som bestämmer var och hur umgänget ska verkställas. Finns det en god samarbetsförmåga mellan föräldrarna brukar det kunna vara mycket flexibelt i utformningen. Däremot går det inte att skriva avtal om så kallat umgängesstöd, vilket innebär att barnet träffar sin föräldrar i sällskap av personal från socialtjänsten. Det är endast domstolen som kan besluta om umgängesstöd.

Avslutningsvis går det att nämna att socialtjänsten via familjerättsbyrån har möjlighet att hjälpa er på flera olika sätt. Det förekommer situationer där en kontaktperson har utsetts för att underlätta bl.a. umgänget för ena föräldern. Det senare grundas på att det är frivillig insats som föräldrarna accepterar till skillnad från umgängesstöd som domstolen beslutar.

Jag hoppas att mitt svar varit till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Christoffer Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll