Går det att säkra arv och gåvor från att ingå i en skilsmässa?

2021-08-10 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej!Vi vill veta om det går att säkra vår sons arv efter oss så att det inte blir tillgängligt för hans fru efter ev skilsmässa mellan dem?Det gäller både gåvor under tiden vi lever och arv då vi båda är döda. Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Kort sagt går all egendom till delning vid skilsmässa (giftorättsgods), så även arv och gåvor. Undantaget är enskild egendom. Enskild egendom undantas bodelningen och den andre maken kan således inte lägga händerna på den egendomen. Det kan vara gåva eller arv. Enskild egendom är till exempel egendom som en make har fått i gåva an någon annan än den andre maken med det villkoret att egendmomen ska vara mottagarens enskilda. Och egendom en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den ska vara mottagarens enskilda. Nämnda framgår av 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) och 7 kap. 1-2 §§ ÄktB.

Viktigast att ta med sig är att gåvor ska, när givaren önskar gåvan stå utanför den delningsbara egendomsmassan, tillfogas villkor om enskild egendom och detsamma för arv fast i testamentet. Arvet säkras därmed när gåvan eller arvet tillfogats föreskrift om enskild egendom.

Hälsningar,

Pontus Fridén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3662)
2021-10-22 Få aska från utlandet för att sprida ut i Sverige
2021-10-21 Hur kan hjälpa mor med betalningar på banken
2021-10-19 Ska en förvaltare ha kontakt med anhöriga?
2021-10-19 Måste man försörja sin make efter en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (96481)