Går det att hindra att socialnämnden startar utredning om faderskap?

2016-05-16 i Faderskap
FRÅGA
Hej Jag har haft en relation under en längre tid med en gift man och har blivit gravid. Mannen kommer självklart inte att erkänna faderskapet då han skulle skämmas för mkt oavsett om han så småningom lämnar sitt äktenskap eller inte och jag vill heller inte skapa bråk, konflikt och rättssak vilket skulle påverka både mig och barnet negativt. Finns det någon möjlighet att avstå från underhållsstöd eller måste soc nämnden utreda faderskap även om jag avstår från ekonomiskt stöd och försöker klara mig själv? Hade helst velat att han själv så småningom erkände faderskapet även om han slipper betala, medan en utredning skulle tvinga honom att ta faderskapstester. Vad har jag för alternativ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om fastställande av faderskap finns i föräldrabalken (FB). Jag kommer också berätta lite om reglerna om underhåll vilka också finns i föräldrabalken samt om reglerna om underhållsstöd som finns i socialförsäkringsbalken (SFB).

Om du skulle vara gift när barnet föds kommer mannen du är gift med anses som barnets far enligt 1 kap. 1 § FB. Om du inte är gift då ska faderskapet fastställas genom bekräftelse eller dom enligt 1 kap. 3 § FB. Av 2 kap. 1 § FB framgår att socialnämnden har en skyldighet att försöka utreda vem som är far till barnet och få faderskapet fastställt om barnet har hemvist i Sverige och du inte skulle vara gift så att fastställandet sker automatiskt. Om mannen du har haft en relation med vill bekräfta faderskapet så ska det ske skriftligen och bevittnas av två personer. Vidare måste socialnämnden och du godkänna bekräftelsen enligt 1 kap. 4 § FB. Om han väljer att inte bekräfta faderskapet så ska socialnämnden, om de kommer fram till att han är far, föra talan mot honom i domstol för att få faderskapet fastställt enligt 3 kap. 6 § FB.

Socialnämnden har alltså en skyldighet att utföra en utredning om vem som är far till barnet och om han väljer att inte bekräfta faderskapet så ska de föra talan mot honom för att få faderskapet fastställt. Du kan inte göra något för att förhindra detta. Nedan kommer jag kortfattat redovisa vad som gäller för underhåll till barn.

I lagen heter det att barnet har rätt till underhåll från sina föräldrar vilket innebär att ni båda har en skyldighet att stå för underhåll till barnet enligt 7 kap. 1 § FB. Den förälder som inte bor med barnet ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag enligt 7 kap. 2 § FB. Underhållsbidraget kan ni föräldrar själva göra upp om, avtala om eller få fastställt i domstol. Det är såldes barnet som har rätt till underhållsbidrag men eftersom barnet inte själv kan föra talan om denna rätt så kan du välja att inte utkräva det från pappan.

Det är också värt att nämna, att om du blir den enda boföräldern, så har du rätt till underhållsstöd från Försäkringskassan om han inte betalar underhållsbidrag enligt 18 kap. 2 § SFB. Som jag tolkar situationen verkar detta vara aktuellt för din del och det kan därför vara bra att veta att du har rätt att ansöka om det vilket du gör på Föräkringskassans hemsida. Det kom dock precis en lagändring som innebär att om den betalningsskyldiga föräldern, barnets pappa i detta fall, betalar till Försäkringskassan i rätt ordning under 6 månader i följd så slutar Försäkringskassan att betala ut pengar och underhållet ska då skötas mellan er föräldrar istället. Rätten till underhållsstöd försvinner också om du som mamma inte medverkar till att få faderskapet fastställt enligt 18 kap. 8 § SFB.

Sammanfattningsvis kan du inte göra någonting för att förhindra att socialnämnden gör en utredning för att fastställa faderskapet om han inte bekräftar det. I lagen heter det att barnet har rätt till underhåll från sina föräldrar men du som boförälder kommer kunna välja att inte utkräva detta från pappan. Du kan således avså från att söka underhållsstöd eller underhållsbidrag.

Hoppas det var svar på dina funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (325)
2020-10-31 Hur fastställs faderskap om pappan är okänd och kan min sambo adoptera?
2020-10-30 Hur utreder socialnämnden faderskap om modern uppger fadern som okänd?
2020-10-26 Kan man tvingas att genomföra faderskapstest?
2020-10-18 Hur går det till när man fastställer ett faderskap?

Alla besvarade frågor (85635)