Går det att göra ett barn arvslös?

2020-01-19 i Testamente
FRÅGA
Om en avliden har ett hus som säljs för 700.000 kr. Det finns två barn varav den ena inte varit i kontakt med den avlidna på 40år. Hur mycket har det frånvarande barnet "rätt" till och kan man skriva ett testamente så att det barnet får så lite som lagligt möjligt enligt den avlidnas önskan ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till en början ska sägas att huvudregeln i svensk rätt är att barnen till en avliden ärver en lika stor del vardera av kvarlåtenskapen, det som kalls för arvslott. Om testamente finns kan fördelningen av kvarlåtenskapen däremot ske annorlunda.

Barnen till den avlidna utgör s.k. bröstarvingar (2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB)). I svensk rätt finns det ingen möjlighet att göra en bröstarvinge helt arvslös, se 2 kap. 1 § ÄB. En bröstarvinge har alltid rätt att få ut sin laglott, vilket är hälften av arvslotten, se 7 kap. 1 § ÄB. Om kvarlåtenskapen uppgår till 700 000kr efter den avlidna innebär det att laglotten är 700 000/2 = 350 000 kr. Laglotten på 350 000 kr ska delas lika mellan syskonen, vilket innebär att vardera barn erhåller 175 000 kr. Det frånvarande barnet har alltså rätt att få minst 175 000 kr efter föräldern. Det andra barnet har också rätt att få ut minst 175 000 kr. Det 350 000 kr som återstår när barnen fått ut sina laglotter kan testamenteras bort, exempelvis till det icke frånvarande barnet, som då får mer än det frånvarande barnet.

Jag vill påpeka att testamentet måste vara upprättat innan dödsfallet inträffar, då testamenten är strikt personliga och inte får upprättas av annan än den som ska testamentera bort sin egendom. Dessutom ska testamentet upprättas skriftligen med två vittnen närvarande, se 10 kap. 1 § ÄB. Om testamente inte finns upprättat i samband med dödsfallet innebär det alltså att barnen ärver lika stor del av kvarlåtenskapen, dvs. 350 000 kr var.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Mvh

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2839)
2021-05-10 Sekundosuccession vid testamente efter efterlevande makes bortgång
2021-05-10 Ärver arvingarna till en avliden testamentstagare?
2021-05-10 Hur fördelas arv när det finns ett testamente?
2021-05-09 Kan jag testamentera bort allt?

Alla besvarade frågor (92184)