Går det att göra ett arvsavstående till förmån för yngsta sonen?

Hej, vi är tre syskonbarn . Som enligt testamente ärver vår nyligen bortgångna faster. Till lika delar. I testamentet är det skrivet att arvet ska vara vår enskilda egendom. Arvet består av en fastighet som funnits i släkten sen början på 30 talet. Vår fasters högsta önskan var att den skulle stanna inom släkten. Nu vill en av oss göra ett arvsavstående till fördel för sin yngsta son . Som vill överta fastigheten. Fungerar det fast testamentet angav att det skulle vara enskild egendom? Vi skickade in bouppteckningen för några dagar sedan. Där finns inget angivet om arvsavstående. Kan vi göra en komplettering av bouppteckningen i efterhand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Regler om arv och testamenten finns i ärvdabalken (ÄB).


Vad som händer om personen avstår sin del i testamentet

Om någon avstår från en testamentslott så behandlar man det som om personen som avstod dog före fastern. Om fastern har pekat ut någon som ska ta delen i andra hand, så går arvet såklart till den person som fastern har pekat ut. Men har inte faster gjort utsett någon till att ärva i andra hand, så kan bara avståendet gälla till förmån för den som har rätt att ärva direkt efter din faster vilket kanske inte är personens yngste son. Beroende på hur testamentet är utformat finns det i och för sig en liten möjlighet att testamentet skulle kunna tolkas så att fastern hade velat att syskonbarnets yngsta son skulle ärvt i andra hand. Det är så eftersom att testamentet ska tolkas enligt fasterns vilja, vilket ger visst tolkningsutrymme (ÄB 11 kap. 1§ första stycket). I detta fall känns det dock inte givet att ni skulle kunna "tolka in" det i testamentet. Därför skulle jag avråda personen från att inte försöka göra något arvsavstående.


Måste finnas skäl för en tilläggsbouppteckning

Ett avstående från testamente ska skickas in tillsammans med bouppteckningen. Jag kan tyvärr inte se att du skulle kunna komplettera bouppteckningen genom att göra en så kallad "tilläggsbouppteckning". För att göra en sådan krävs att det är något fel med bouppteckningen (ÄB 20 kap. 10§). När ni skrivit under bouppteckningen så kan man säga att ni syskonbarn har ingått ett avtal, och ett sånt ska hållas (pacta sunt servanda). Man kan inte bara lämna ett avtal hur som helst. Du kan alltid höra av dig till Skatteverket och fråga hur du skulle kunna gå till väga, och hur stora de tycker dina chanser är att försöka få till en komplettering i bouppteckningen. Skatteverkets kontaktuppgifter finns på deras hemsida.


Arvsskatten finns inte längre

Det kan vara bra att känna till att arvsskatten är avskaffad. Den främsta anledningen att personer tidigare har avstått ett arv är för att avstå arvsskatt, men eftersom att den nu är upphävd så finns inte den anledningen att avstå kvar.


Personen kan ge den som gåva till sin son

Om din faster inte har skrivit in andra regler om vad ni får göra med fastigheten i testamentet, så finns det ingen regel som förbjuder syskonbarnet från att få sin del i gården för att sedan ge bort den som gåva till sitt barn. Eftersom att du inte skriver något om att din faster skrivit in ett "överlåtelseförbud" eller liknande i testamentet, så utgår jag för att hon inte skrivit något sådant.

Det enklaste hade alltså varit att göra så, att få delen av fastigheten genom testamentet och sedan ge bort den till sonen. Enda problemet med det är förstås att gåvan kan komma att ses som ett förskott på arv, vilket kan innebära att sonen i sin tur kan få "lösa ut" sina syskon när arvet från deras förälder (din fasters syskonbarn) ska delas ut (ÄB 6 kap. 1§ första stycket). Men även det kan rättas till genom att antingen systerbarnet skriver att "detta inte ska ses som ett förskott på arv" på ett medföljande dokument eller att övriga barn kompenseras genom att få egendom av samma värde.


Ingen stämpelskatt

Personen behöver inte heller oroa dig för t.ex. stämpelskatt vid varken testamentslotten från fastern eller gåvan till barnet, eftersom att det är som utgångspunkt skattefritt vid sådana transaktioner (lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter 4-5§§).


Svårt att avstå arv för att komma undan Kronofogden

Har personen valt att avstå delen får av testamentet för att undankomma eventuella skulder han/hon har hos Kronofogdemyndigheten (KFM), så kan jag tyvärr meddela att det inte är en så bra idé. Den skuldsatte har en skyldighet att hjälpa till att betala tillbaka sina skulder så gott han eller hon kan. KFM har rätt att utmäta all egendom (UB 4 kap. 2§), och "rätt till arv" är en sådan egendom som KFM kan utmäta. Undantag gäller bara om personen fått egendomen testamenterad till sig som enskild egendom med "överlåtelseförbud" eller liknande, då kan den inte utmätas av KFM (UB 5 kap. 5§ första stycket). Eftersom att du som sagt inte skriver något om att din faster skulle skrivit in något överlåtelseförbud eller annan liknande formulering i testamentet, så utgår jag ifrån att det inte finns en sådan. Eftersom att du inte heller skriver att personen valt att avstå just för att undvika utmätning, så skriver jag inte mer om det här, men jag tänkte att det kunde vara bra att känna till om så ändå är fallet.


Sammanfattning och råd

-Jag skulle inte råda personen att avstå arvet eller försöka komplettera bouppteckningen genom en tilläggsbouppteckning. Jag tycker det vore en väldigt komplicerad lösning på problemet, om det ens går. Om du vill göra ett försök kan du höra av dig till Skatteverket som kan hjälpa dig mer ingående hur du gör en komplettering av bouppteckningen.

-En mycket enklare variant vore om personen tog emot delen från testamentet, och sedan gav den till sin yngste son i gåva. Det är då viktigt att personen skriver i ett gåvobrev att "gåvan inte är förskott på arv", om det är så de vill att det ska vara.

-Behöver du mer kvalificerad juridisk rådgivning för att lösa den lite knepiga situationen, kan du alltid boka tid med en jurist här på Lawlines hemsida. Vi har även avtalsrobotar som kan skapa exempelvis ett gåvobrev till dig på hemsidan.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Oscar JanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”