Går det att frångå den lagstadgade arvsordningen?

2020-10-22 i Testamente
FRÅGA
Hej,Jag vill frångå den gängse arvsordningen vad gäller mina ägodelar. Går den att avtala bort?Jag har en syster i livet samt hennes två barn, d v s mina systerbarn.Jag har en avliden bror; tre brorsbarn.Jag vill inte att ovanstående skall ärva mig automatiskt.Hur går jag tillväga?
SVAR

Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som så att du saknar egna barn och inte vill att de du räknat upp ska ta del av ditt arv per automatik. För att kunna svara på din fråga kommer vi att behöva ta en titt på ärvdabalken (kommer här förkortas ÄB).

Går det att frångå den lagstadgade arvsordningen?

De som kommer att ärva dig när du går bort är som du skriver din syster men även din bror (2 kap. 2 § ÄB). Dock har din bror gått bort varvid dina tre brorsbarn kommer att ta hans del av arvet. Hade du haft egna barn hade dessa kallats för bröstarvingar. Som bröstarvinge hade man haft lagstadgad rätt att få ut sin laglott, vilket hade utgjort hälften av dina ägodelar (7 kap. 1 § ÄB). Denna rätt att kunna kräva del av arv är enbart något som dina barn hade haft. Eftersom dina enda arvingar i detta fallet är syskon till dig, så saknar dem en liknande rätt. Du kan därför genom ett testamente välja att testamentera bort hela din systers arvsrätt, men även dina brorsbarns arvsrätt.

Hur går man tillväga för att frångå arvsordningen?

Du kan välja att upprätta ett testamente för att avgå arvsordningen. För att testamentet ska vara giltig så finns det vissa formkrav som behöver vara uppfyllda. Det måste dels upprättas skriftligen, men det krävs även att två vittnen är närvarande när du skriver under testamentet (10 kap. 1 § ÄB). Det finns därutöver vissa krav på vittnena. Exempelvis måste de vara över 15 år samt så får varken, make, sambo eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande led vara vittne (10 kap. 4 § ÄB).

Det finns inget krav enligt lag att en jurist måste hjälpa till att upprätta ett testamente. Det kan dock kännas tryggt att veta att testamentet har upprättats på rätt sätt och uppfyller formkraven för att vara giltigt. Du kan upprätta ett på egen hand, men för att vara säker på testamentets giltighet skulle jag råda dig att använda dig av vår avtalsrobot. Du är alltid välkommen att skicka in en ny fråga om det är något mer du undrar.

Madelen Henriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2835)
2021-05-05 Går det att göra sin efterlevande make arvslös?
2021-05-03 Kan ett gåvobrev ersättas med ett testamente?
2021-04-30 Kan äktenskapsförord ändra testamente?
2021-04-30 Orubbat bo som sambo

Alla besvarade frågor (92054)