Går det att begära bodelning om ex-maken har avlidit?

2019-12-23 i Bodelning
FRÅGA
Kan en ex-maka begära bodelning om ex-maken har avlidit?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB). I 9:1 ÄktB framgår att när ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Det finns ett par undantag då bodelning inte behöver ske; om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

Jag utgår från att du menar att makarna först skilt sig och att därefter den ena maken avlidit, innan någon bodelning skett. Det finns ingen lagstadgad tidsfrist på när bodelning ska ha begärts. Detta innebär att det torde vara ganska svårt att förlora sin rätt att begära bodelning. Det finns dock praxis där domstolen ansett att det går att förlora sin rätt att begära bodelning genom långvarig passivitet. I fallet RH 2003:41 ansågs en ex-make ha förlorat rätten att begära bodelning efter sju år utan någon rimlig förklaring för dröjsmålet.

Sammanfattningsvis ska alltså en bodelning ske i nästan alla fall då ett äktenskap upplöses. Så länge ex-maken inte väntar för länge med att begära bodelning efter skilsmässan torde din fråga gå att besvara jakande.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2462)
2020-03-30 Vilket värde ska giftorättsgods beräknas efter vid en skilsmässa?
2020-03-29 Uppdelning av fastighet som utgör enskild egendom till hälften
2020-03-29 Övertagande av bolån vid separation
2020-03-27 Bodelning vid minskning av giftorättsgods

Alla besvarade frågor (78470)