Går det att avtala om äktenskapsskillnad utan betänketid?

Vid skilsmässa, är det möjligt att avtala bort betänketiden på 6 månader trots att man har gemensamma barn?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av bestämmelser som återfinns i äktenskapsbalken, förkortad ÄktB.


Äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad och för att undvika förhastade beslut om skilsmässa finns en lagstadgad betänketid som gäller under vissa omständigheter. För makar som har minst ett hemmaboende barn som är 16 år eller yngre gäller en betänketid om 6 månader (5 kap. 1 § och 5 kap. 3 § ÄktB). Det framgår inte hur gamla era barn är, men förutsatt att de är 16 år eller yngre krävs alltså att äktenskapsskillnaden föregås av en betänketid. Det ska nämnas att det dock finns ett undantag för detta som gäller för det fall makar inte bott tillsammans de senaste två åren (5 kap. 4 § ÄktB). Om ni har bott isär i två år måste ni bifoga ett särlevnadsintyg, varpå äktenskapsskillnad kan genomföras utan betänketid.


Familjemål såsom äktenskapsskillnad är s.k. indispositiva tvistemål, vilket innebär att parter inte kan förlikas genom avtal utan saken måste prövas i domstol. Detta har sin grund i att skyddsintresset i t.ex familjemål, där det ofta är fråga om att tillvarata barnets bästa, är av så pass stor vikt att parterna inte kan tillåtas avgöra tvisten själva. Sammanfattningsvis kan ni alltså inte träffa avtal om att skilsmässan ska genomföras utan betänketid, med undantag för det fall att ni bott isär under två års tid.


Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp. Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Minou LionRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”