Går det att återkalla ansvarsfrihet?

2018-10-31 i Föreningar
FRÅGA
Kan en tidigare beviljad ansvarsfrihet ifrågasättas/ogiltigförklaras om information kommer fram som inte var känd då ansvarsfriheten beviljades? Frågan gäller en ideell förening.
SVAR

Hej, kul att du vänder dig till oss på Lawline!

Ansvarsfriheten
Att bevilja ansvarsfrihet för en styrelse innebär att medlemmarna (utifrån den information de har fått) tycker att styrelsen har gjort ett bra jobb och godkänner hur arbetet har skötts.

Senare framkomna uppgifter
Det är möjligt att ogiltigförklara ansvarsfriheten om det går att bevisa att den gavs utan att alla relevanta uppgifter presenterats.

Tidsram
Ni kan väcka talan om skadeståndsanspråk inom ett år från det att ni upptäckte "felet". Efter det året har gått ut kan ni inte begära skadestånd. Om det däremot har skett ett brott enligt Brottsbalken gäller preskriptionstiden där.Hoppas svaret var till hjälp!

Vänliga hälsningar

Malin Waldén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (347)
2019-05-08 Hur klandrar man beslut i en samfällighetsförening
2019-05-06 Klander av stämmobeslut
2019-04-28 Får man vara både styrelseordförande och revisor i en bostadsrättsförening?
2019-04-27 Måste ett biträde närvara fysiskt vid en föreningsstämma?

Alla besvarade frågor (69126)