FrågaASSOCIATIONSRÄTTFöreningar 31/10/2018

Går det att återkalla ansvarsfrihet?

Kan en tidigare beviljad ansvarsfrihet ifrågasättas/ogiltigförklaras om information kommer fram som inte var känd då ansvarsfriheten beviljades? Frågan gäller en ideell förening.

Lawline svarar

Hej, kul att du vänder dig till oss på Lawline!


Ansvarsfriheten
Att bevilja ansvarsfrihet för en styrelse innebär att medlemmarna (utifrån den information de har fått) tycker att styrelsen har gjort ett bra jobb och godkänner hur arbetet har skötts.


Senare framkomna uppgifter
Det är möjligt att ogiltigförklara ansvarsfriheten om det går att bevisa att den gavs utan att alla relevanta uppgifter presenterats.


Tidsram
Ni kan väcka talan om skadeståndsanspråk inom ett år från det att ni upptäckte "felet". Efter det året har gått ut kan ni inte begära skadestånd. Om det däremot har skett ett brott enligt Brottsbalken gäller preskriptionstiden där.Hoppas svaret var till hjälp!

Vänliga hälsningar

Malin WaldénRådgivare