Går den efterlevande makens rätt före särkullbarn vid den ena makens bortgång?

2020-08-31 i Särkullbarn
FRÅGA
I min mammas testamente finns det ett ny bil värd 200.000 kr.Vid arvskiftetshandlingen så är den bilen borttagen och ersatt av en gammal bil ifrån 1990 värd 2000 kr.Änklingen efter min mor o advokatbyrå påstår att det finns en paragraf i lagen som gör att Änklingen i dödsboet kan behålla bilen utan att ge mig ersättning för min del av värdet. Stämmer detta ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den efterlevande maken har rätt till kvarlåtenskapen framför bröstarvingar (barnen). Vid den ena makens död får den andre maken således allt. Undantaget är om arvlåtaren har särkullsbarn så äger dessa rätt att få ut sin arvslott direkt 3 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Tillfogas ska att Den efterlevande maken har alltid rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidna maken, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller vid tiden för dödsfallet. Denna s.k basbeloppsregeln gäller även mot särkullbarn. Makens rätt går här ändå orubbligt före särkullsbarns arvslott, upp till lagstadgad belopp.

Jag uppfattar det som att maken till din bortgångne mamma inte är din biologiska pappa. Du har därför rätt till din arvslott, men maken har rätt till egendom motsvarande fyra gånger prisbasbeloppet (47 300 år 2020), totalt blir det 189 200 kr. Förmodligen åsyftas detta av maken och advokatbyrån när de hänvisar till en paragraf i lagen. I stort sett uppgår ju det bilens värde.

Är bilen den enda egendomen i förmögenhetsmassan tycks alltså maken och advokatbyrån ha gjort en riktig analys av gällande rättsläge. Men skulle du inte få ut din arvslott på grund av basbeloppsregeln, tilldelas du efterarvsrätt enligt 3 kap. 2 § första stycket ÄB. Med andra ord ärver du den efterlevande maken till hälften.

Om du är missnöjd med arvsfördelningen, eller annars vill gå vidare med ditt fall rekommenderar jag dig att först kontakta någon av Lawlines skickliga jurister https://lawline.se/contact.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Pontus Fridén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1165)
2021-04-11 Hur beräknar man särkullsbarnens efterarv?
2021-04-09 ärver min man före mina barn?
2021-04-08 Hur ärver efterlevande make när det finns särkullbarn?
2021-04-02 Avräkning på efterarv

Alla besvarade frågor (91130)