Går arvet till allmänna arvsfonden om testamentsgivarens vilja inte kan utrönas?

2018-11-17 i Testamente
FRÅGA
Min far och hans maka skrev för 4 år sedan ett testamente. Den efterlevande skulle ärva den andre. Nu har min fars maka avlidit.Min bror och jag har fått vetskap om att det i testamentet står att min bror och jag ärver laglotten. Resterande skall ärvas av ngn som varit snäll mot dem, utan att denne person är namngiven. Vi vet inte vilken/ vilka det är.Vad händer om tvivel uppstår? Går arvet då till allmänna arvsfonden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om det vid er fars bortgång uppstår tvivel kring vem som i testamentet avses med "någon som varit snäll" finns tolkningsregler i ärvdabalken (ÄB) som ska användas.

I första hand ska testamentsgivarens vilja gälla

Utgångspunkten vid testamentstolkning är att testamentsgivarens vilja i första hand ska gälla. (11 kap. 1 § ÄB). Testamentsgivaren är den som skrivit testamentet. När någonting i ett testamente är oklart är utgångspunkten därför att på alla tänkbara sätt försöka ta reda på vad de som skrev testamentet menade, även om detta inte framgår ordagrant i testamentet. Alla möjliga bevis kan ligga till grund för att försöka ta reda på vad testamentsgivaren menade med det den skrev. I ert fall kanske er far och hans maka inte syftade på en särskild person och då blir det svårt att hitta en specifik person som de syftade på.

När testamente inte kan verkställas till en särskild person ökas övriga testamentstagares andelar

När testamentsgivarens vilja avseende en särskild person inte kan utrönas eller när det inte går att verkställa testamentet till en speciell person (exempelvis för att den inte finns) tillämpas övriga tolkningsregler i ärvdabalken. Den regel som skulle bli aktuell i ert fall om det inte framgår vem er far och hans maka syftade på är 11 kap. 7 § ÄB. Regeln säger att om ett testamenterande till en viss testamentstagare inte kan verkställas så ska övriga tenstamentstagares andelar öka. Det innebär alltså att den delen av testamentet som inte kunnat verkställas till "någon som varit snäll" fördelas lika på dig och din bror.

Allmänna arvsfonden

Arv utgår endast till allmänna arvsfonden i det fall den avlidne inte har några arvingar överhuvudtaget och det inte heller finns något testamente som säger hur egendomen ska fördelas. Det skulle därför inte bli aktuellt i ert fall.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob Hambert
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2137)
2019-05-14 Får man ändra annans testamente?
2019-05-13 Kan jag göra mitt halvsyskon arvlöst?
2019-05-09 Måste ett testamente delges för att vinna laga kraft?
2019-05-09 Testamentstolkning, fri förfoganderätt

Alla besvarade frågor (69126)