Gallringstider i belastningsregistret.

2015-04-15 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Jag ertappades förra året med amfetamin i blodet min inget innehav. Jag har nekat uppsåt till handlingen i samtliga polisförhör. I det senaste förhöret sa utredaren att han skulle skicka vidare uppgifterna i förhöret till en åklagare som skulle skicka ut ett strafföreläggande. Finns det nu någon skillnad i hur länge uppgifterna om brottet ligger kvar i belastningsregistret om jag nekar strafföreläggandet och tar det vidare till en rättegång? Vi förutsätter här att jag blir dömd i domstolen. Jag har hört att det ska vara skillnad dvs att det är 10 år för domar i tingsrätten och 5 år för ett strafföreläggande, därav min förvirring.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga rör hur länge en dom eller ett strafföreläggande finns kvar i ditt belastningsregister finner vi lagstöd i lagen om belastningsregister, se här.

Jag utgår här ifrån att du skulle bli dömd i en ev. rättegång samt att du är över arton år, det gäller nämligen en del särskilda regler för de under arton år.

Gallringstid.

Enligt lagen om belastningsregister är det inte avgörande för gallringstiden, den tid en dom eller ett strafföreläggande finns kvar i ditt belastningsregister, om du döms i domstol eller om du godkänner strafföreläggandet. Det avgörande för gallringstiden är själva påföljden, se lagen om belastningsregister 17 §. Huvudreglerna är att fängelse gallras efter tio år, skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras efter tio år och böter gallras efter fem år. Som du förstår är det då den påföljd som åklagaren angivit i strafföreläggandet som du har att ta ställning till. Anges det i strafföreläggandet böter så är det förmodligen så lindrigt du kan komma undan, om du inte skulle frikännas helt i domstol.

Hoppas du nu fått lite klarhet i vad du har att ta ställning till.

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1270)
2020-07-06 Hur länge finns en prick kvar i belastningsregistret?
2020-07-02 När kan man hamna i belastningsregistret?
2020-07-02 Hur länge finns brott kvar i belastningsregistret?
2020-06-30 Påföljd för bidragsbrott

Alla besvarade frågor (81824)