Gallringstid och prövotid vid villkorlig dom

2019-09-29 i Påföljder
FRÅGA
Hej, Jag läste om villkorlig dom och såg att det fanns en prövotid på två år för denne. Dock i gallringsreglerna för belastningsregistret försvinner en villkorlig dom efter tio år. Jag undrar om det finns något som helst sätt att få den villkorliga domen att försvinna ur belastningsregistret innan dessa två år?Vad krävs i så fall. Stort tack på förhand.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gallringstid för villkorlig dom
En uppgift om villkorlig dom gallras tio år efter domen eller beslutet (17 § p. 4 a lagen om belastningsregister). Är man under 18 år vid brottets inträffande, gallras uppgiften istället fem år efter domen eller beslutet (17 § p. 4 b lagen om belastningsregister).

Prövotid vid villkorlig dom
Närmare bestämmelser om villkorlig dom återfinns i 27 kap. brottsbalken (BrB). Precis som du skriver, finns det en prövotid på två år för den som döms till villkorlig dom (27 kap. 3 § BrB). Under prövotiden måste den dömde leva skötsamt och försöka försörja sig efter förmåga (27 kap. 4 § första stycket BrB). Om den dömde missköter sig under prövotiden och en åklagare får kännedom om detta, kan åklagaren väcka en ny talan. Rätten får då meddela en varning, ändra en tidigare föreskrift eller undanröja den villkorliga domen och bestämma en annan påföljd för brottet (27 kap. 6 § första stycket BrB).

Prövotiden påverkar inte gallringstiden i belastningsregistret. Det vill säga, även om den dömde sköter sig under hela prövotiden, så innebär det inte att uppgiften om villkorlig dom kommer att tas bort från belastningsregistret efter två år. Den tvååriga prövotiden ska inte förväxlas med gallringstiden för en uppgift i belastningsregistret.

Sammanfattningsvis, finns det ingenting som den dömde kan göra för att påskynda gallringen av uppgiften i belastningsregistret. Uppgiften kommer att tas bort från belastningsregistret efter fem eller tio år, beroende på hur gammal den dömde var vid brottets inträffande. En uppgift från belastningsregistret gallras inte efter prövotiden, även om den dömde har levt skötsamt.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1270)
2020-07-06 Hur länge finns en prick kvar i belastningsregistret?
2020-07-02 När kan man hamna i belastningsregistret?
2020-07-02 Hur länge finns brott kvar i belastningsregistret?
2020-06-30 Påföljd för bidragsbrott

Alla besvarade frågor (81730)