Gallringsregler för stöld, med påföljd villkorlig dom och dagsböter

2019-05-17 i Påföljder
FRÅGA
Vad är påföljden för stöld? Om personen bara fått betala böter. Hur länge finns det kvar i belastningsregistret? Om personen fått stöld böter och villkorlig dom. Blir både stöld och villkorlig dom kvar i 10 år? Eller försvinner stöld efter 5 år? Och villkorlig dom blir kvar själv
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är påföljden för stöld?

Påföljden för stöld är enligt 8:1 Brottsbalken (BrB) upp till två års fängelse. Det vill säga allt mellan böter och fängelse kan utgå ifall gärningsmannen döms för stöld.

Hur länge finns böter kvar i belastningsregister?

Enligt 17§ p. 9 lagen om belastningsregister ska böter gallras (tas bort) från belastningsregistret fem år efter dagen för beslutet, domen eller godkännandet av strafföreläggande. Det samma gäller ordningsbot.

Villkorlig dom tas bort 10 år efter dagen för domen eller beslutet, enligt 17§ p. 4 lagen om belastningsregister. Om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet är det fem år som gäller.

Det finns dock också ett undantag i lagen. I 18 § lagen om belastningsregister framgår det att en uppgift i belastningsregistret inte gallras om en annan uppgift införs under tiden innan gallring. Detta innebär, att om du får dagsböter som har en gallringstid på fem år och villkorlig dom med en gallringstid på 10 år, kommer det ta 10 år innan båda uppgifterna försvinner. Om du under dessa 10 år dessutom begår ett nytt brott och döms för villkorlig dom igen, kommer alla uppgifter finnas kvar i 10 nya år, det vill de 10 år för den nya villkorliga domen.

Undantagen är om du under dessa 10 år döms till penningböter, då påverkas inte de gamla uppgifterna. De kommer då försvinna enligt gallringsreglerna.

Sammanfattning

Om du blivit dömd för stöld och påföljden bestäms till dagsböter och villkorlig dom, kommer båda uppgifterna vara kvar i ditt belastningsregister i 10 år. Om du begår ett nytt brott under dessa 10 år, som leder till annat än penningböter (t.ex. dagsböter, villkorlig dom, fängelse osv), blir alla uppgifter kvar tills tiden för gallring av det nya brottet inträder.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att skicka in en ny fråga eller skriva i kommentarsfältet så återkommer jag.

Vänligen,

Hashim Mohammed Ritha
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1166)
2020-02-23 Krav för fotboja
2020-02-22 Vad kan straffet bli för grovt vapenbrott och narkotikabrott?
2020-02-17 Straffrabatt - görs bedömningen utifrån åldern då brottet begicks eller åldern när brottet utreds?
2020-02-11 Hur länge finns mina uppgifter kvar i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (77320)