Gallring av böter ur belastningsregistret

2019-12-04 i Påföljder
FRÅGA
HejFör några år sedan fick jag dagsböter för ett s.k bedrägeri/förskingring. Undrar hur länge det visas i registret ? Ska lämna utdrag för arbeta inom äldreomsorgen och är ju såklart orolig. Fick inget fängelse utan enbart dagsböter. Fick även fortkörningsböter för ca 3 månader sedan... är det något som kan göra så att den boten ovanför syns längre tid i registret eller är varje dom försig med tider dem syns ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av lagen om belastningsregister.

Uppgifter om böter – såväl dagsböter som föreläggande om ordningsbot för exempelvis fortkörning – gallras ur belastningsregistret fem år efter domen respektive föreläggandet om ordningsbot (17 § 9 p nämnda lag). Datumen för gallringarna av dina böter är oberoende av varandra, och förlängs alltså inte på den grunden att det finns andra uppgifter om dig i belastningsregistret.

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll