Gäller utländsk dom om faderskap i Sverige?

2019-05-11 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Om en Filippinsk domstol anser att en svensk man är förälder till ett filippinskt barn har det då någon juridisk grund i Sverige?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Fråga är om den filippinska domen om faderskap erkänns i Sverige. Detta regleras i lag (1985:367) om internationella faderskapsfrågor. Denna lag reglerar frågor om faderskap till barn i internationella förhållanden (1 § första stycket). Vad för typ av dom det rör sig om har betydelse, dvs om det har skett en fastställelse av faderskap eller faderskapsbekräftelse. Därför har jag valt att allmänt redogöra för förutsättningarna för erkännande gällande både utländskt avgörande kring fastställelse respektive bekräftelse av faderskap.

Ett avgörande av en utländsk domstol som innebär att ett faderskap har fastställs och som har vunnit laga kraft gäller i Sverige, om det med hänsyn till en parts hemvist eller medborgarskap eller annan anknytning fanns skälig anledning att talan prövades i den främmande staten (7 § första stycket). Detta kan aktualiseras om situationen är sådan att du har hemvist i Filippinerna, medborgarskap eller annan anknytning dit. Avgörandet ska inte gälla i Sverige om något av undantagen i 7 § andra stycket är uppfyllda.

En utländsk fastställelse av faderskap genom bekräftelse gäller i Sverige, om den är giltig enligt lagen i den stat där barnet eller den som har lämnat bekräftelsen hade hemvist eller i en stat där någon av dem var medborgare (8 § första stycket). Detta kan exempelvis aktualiseras om du gett bekräftelse och är medborgare i Filippinerna. Avgörandet ska inte gälla i Sverige om något av undantagen i 8 § tredje stycket är uppfyllda.

Sammanfattningsvis kan det finnas juridisk grund beroende på vad för typ av avgörande det rör sig om och huruvida något undantag i 7 § andra stycket och 8 § tredje stycket är aktuell.

För fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04

vänligen

Therese Axén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3395)
2019-11-21 Vem står för begravningskostnaderna?
2019-11-21 Har jag rätt att umgås med ett barn som jag inte är förälder till?
2019-11-21 Hur räknas arv som är enskild egendom i en bodelning?
2019-11-19 Måste en vårdnadshavare gå med på krav om umgänge från den andra föräldern?

Alla besvarade frågor (74742)