Gäller tidigare testamente när vi nu gift oss?

2018-10-31 i Testamente
FRÅGA
Hej!Min och jag skrev ett testamente när vi enbart var sambos. Vi är nu gifta och har inga gemensamma barn men särkullebarn.Gäller tidigare skrivet testamente för oss?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i ärvdabalken (ÄB).

Testamentet gäller

Testamentet gäller fortfarande, det spelar här ingen roll att ni tidigare varit sambor och nu är gifta.

Vad gäller för särkullbarn?

Det är dock värt att snabbt poängtera särkullbarnens ställning och hur det påverkar testamentet.

Särkullbarn har möjligheten att ärva sin del direkt vid sin förälders död (ÄB 3 kap 1 § första stycket, andra meningen). Om inte testamente skulle funnits hade särkullbarnet fått hela delen av sin avlidna förälder (ÄB 2 kap. 1 §). Men med testamente kan ni istället göra så att särkullbarnet istället får hälften av sin förälder, detta då särkullbarn har rätt till att få hälften av sin arvslott (ÄB 7 kap. 1 §). Testamenterar ni bort mer än så kan särkullbarnet påkalla jämkning för att få ut sin del (ÄB 7 kap. 3 §).

Testamentet får alltså inte inskränka ett särkullsbarn rätt till hälften av sin arvslott. Avlider du och dödsboet efter dig är värt 100 000 kr har ditt barn rätt till 50 000 kr. De övriga 50 000 kr kan du testamentera bort.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Henrik Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2387)
2020-02-27 Kan man testamentera bort egendom som innehas med fri förfoganderätt?
2020-02-27 Går det att testamentera bort förälders rätt till arv om man inte har några barn?
2020-02-26 Förordnande av egendom genom testamente
2020-02-26 Kan klanderfristen för testamente förlängas av boutredare?

Alla besvarade frågor (77528)