Gäller testamentet om jag gifter mig?

2020-10-11 i Testamente
FRÅGA
Ska gifta mig. Har tidigare skrivit testamente där några av mina syskonbarn ska ärva mig. Måste jag förstöra testamentet om min blivande man ska ärva mig helt, eller blir det ogiltigt i o m giftermålet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Syftet med ett testamente kan sägas vara att åsidosätta den legala arvsordningen och själv bestämma vem som ska ärva en när man avlider. Ett testamente ska alltid ges den tolkning som kan antas överensstämma med testatorns vilja (11 kap. 1 § ÄB).

Utgångspunkten är att testamentet ska gälla. Om förutsättningarna väsentligt ändrats efter att testamentet upprättats kan det dock förklaras overksamt. Som ett exempel kan nämnas om man testamenterat till sin partner, men innan man avled har partnern varit otrogen och man har separerat, då kan antas att testatorns vilja inte längre skulle vara att testamentet skulle tillämpas. Det är dock svåra bevislägen eftersom man ska försöka utröna testatorns vilja när testatorn avlidit. Därför är det bäst att själv förändra förutsättningarna och klargöra sin vilja medan man kan.

Vad bör jag göra?

Mitt råd till dig är att du återkallar eller förstör ditt testamente till förmån för dina syskonbarn om du inte längre önskar att det ska tillämpas. Testamentet kommer inte att bli automatiskt ogiltigt pga. att du ingår äktenskap.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsingar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2860)
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?
2021-06-15 Kan man testamentera en bostadsrätt med full äganderätt?
2021-06-15 Måste ett syskon godkänna testamente?
2021-06-15 Hur kan vi dela vår pappas tillgångar som han vill?

Alla besvarade frågor (93196)