Gäller testamentet fortfarande om vi flyttat isär?

Hej, min ex sambo ( varit sambo 1997-2019) har skrivit ett testamente 2006 där jag ärver hans kvarlåtenskap ifall han går bort före mig. 2019 har vi blivit särbo men testamentet ska gälla och kommer inte att ändras enligt honom. Det står sambo och mitt namn samt mitt personnummer i dokumentet. Dessutom köpte vi ett hus 2016 som vi äger tillsammans. Han är skriven där nu. Testamentet finns hos mig. Fråga: Är testamentet giltigt efter vi flyttade isär? Ingår det senare husköpet i kvarlåtenskap eller behövs en uppdatering av testamentet. Min ex sambo har syskon utomlands, inga egna barn. Tack för hjälpen!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tolkning av testamente ska överensstämma med testamentsgivarens (= den som har skrivit testamentets) vilja (11 kap. 1 § ÄB). Du och din ex-sambo har förvisso flyttat isär, men ni har vad jag förstår det fortfarande en relation, men som särbos. Eftersom ni fortfarande står varandra nära och testamentet inte har återkallats så innebär det att tolkningen av ett sådant testamente medför att det fortfarande är gällande. Det faktum att du nu har en annan bostadsadress är irrelevant, eftersom det fortfarande är din särbos vilja att du ska ärva honom vid hans bortgång. Förutsatt att testamentet upprättats skriftligen med två utomstående vittnen som lämnar sin underskrift för att styrka handlingen så är testamentet gällande (10 kap. 1 § ÄB). Det är endast bröstarvingar (barn, barnbarn etc) som kan jämka testamente för att utkräva laglott (7 kap. 3 § ÄB). Är testamentet giltigt så förlorar alltså hans syskon sin arvsrätt.

Vad gäller eventuell uppdatering av testamente pga husköpet så beror det på hur testamentet är skrivet. Om det står något i stil med att "NN ska ärva all min kvarlåtenskap vid min bortgång" så inkluderar det även saker såsom framtida husköp och liknande, varför testamentet i så fall inte behöver uppdateras. Står det däremot exempelvis "NN ska vid min bortgång ärva min Volvo v70 och mina banktillgodohavanden" så behöver testamentet uppdateras för att även inkludera husköpet.

Vänligen kontakta Lawline på nytt vid fler frågor.

Med vänliga hälsningar

Amanda LaulumaaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning