Gäller konsumentlagstiftning för ideell förening

2021-01-31 i Föreningar
FRÅGA
Vi är en ideell förening som ska bygga till en hall. Gäller konsumentköplagen vid en upphandling eller ska man använda AB/ABT?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt Konsumentköplagen (KkL) och Konsumenttjänstlagen (KtjL) (som kan bli aktuell vid småhusentreprenad) är definition av konsument en fysisk person (se 1 § KkL och 1 a § KtjL). En ideell förening räknas som en så kallad juridisk person och kan därför inte vara konsument.

Svaret på din fråga är alltså att konsumentlagstiftningen inte blir direkt tillämplig för er.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?