FrågaFAMILJERÄTTBodelning05/02/2018

Gäller giftorätten fullt ut från dag ett i äktenskapet?

Enkel fråga: Gäller giftorätten fullt ut från dag 1 i äktenskapet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det enkla svaret är ja, egendomen räknas som giftorättsgods från och med första dagen i äktenskapet. Detta innebär att denna egendom ska delas lika mellan makarna vid en eventuell skilsmässa eller dödsfall.

I 12 kap 1 § ÄktB finns det dock en regel som kan vara bra att nämna i sammanhanget. Enligt denna kan en make få behålla mer giftorättsgods "på sin sida" än den andre, om det anses oskäligt att dela allt lika fullt ut. Det krävs då att en av parterna påkallar jämkning av bodelningen. En typiskt situation när en likadelning av egendomen kan anses vara oskälig är just när äktenskapet varat under en väldigt kort tid (men man kan även se till makarnas ekonomiska situation eller omständigheterna i övrigt). När man räknar ut längden på äktenskapet brukar man även ta med den tid som paret varit sammanboende under äktenskapsliknande förhållande innan äktenskapets start. Hur mycket av egendomen som ska tas till bodelning för likadelning brukar beräknas enligt en viss trappmodell. Om äktenskapet/sammanboendet varat under mindre än 1 år brukar man enligt denna inte ta upp någonting till delning, dvs 0 %. Om äktenskapet/sammanboendet varat under 1 år går en femtedel av giftorättsgodset till delning, dvs 20 %. Denna jämkning på grund av äktenskapets längd kan göras fram tills att äktenskapet/sammanboendet varat under 5 år.

Sammanfattningsvis räknas alltså all egendom som giftorättsgods från och med dag 1 på äktenskapet (om det inte finns äktenskapsförord eller liknande som säger annorlunda). Det finns dock jämkningsregler som kan få betydelse vid själva bodelningen mellan makarna senare, ett exempel är 12 kap 1 § där man kan ta hänsyn till äktenskapets längd.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig JohanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”