Gäller försörjningsplikten mellan makar vid äktenskapsskillnad?

2019-07-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej . Min man har bestämt han vill skiljas, har även tagit sitt och stuckit. Lämnat mig med barn . Hyra på 12.500kr kallhyra då . Jag får in 6000kr i mån . Undrar där av är han försörjnings skyldig ? Är desperat efter svar då jag rent ut sagt sitter i skiten
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Under ett äktenskap föreligger en försörjningsplikt mellan makarna och det innefattar kostnader som räknas till familjens underhåll, bland annat boende och mat. Regler makarnas ekonomiska förhållande, närmare bestämt regler om underhåll inom äktenskap, finner man i 6 kap äktenskapsbalken, ÄktB (här).

Under betänketid

Under vissa förutsättningar måste äktenskapsskillnad föregås av sex månaders betänketid innan skilsmässan går igenom. En av förutsättningarna för att betänketid krävs är om någon av makarna bor tillsammans med ett barn under 16 år som den maken har vårdnad om. Då krävs betänketid även om makarna skulle vara överens i sitt beslut om äktenskapsskillnad, se 5 kap 1 § ÄktB (här). En annan situation då betänketid ska löpa är då endast en av makarna vill skiljas och ansöker om äktenskapsskillnad, se 5 kap 2 § ÄktB (här). Jag tolkar frågan som att ni har barn tillsammans, men jag vet inte hur gammalt/gamla de är. Jag förstår det dock som att det endast är din man som vill skiljas och då krävs alltså en betänketid innan skilsmässan kan gå igenom.

Betänketiden börjar löpa när makarna gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad eller när den make som inte vill skilja sig blivit delgiven den andra makens yrkande om äktenskapsskillnad, se 5 kap 3 § ÄktB (här).

Eftersom att ni fortfarande är gifta under betänketiden gäller som huvudregel att makarna har en försörjningsplikt gentemot varandra. Detta innebär att din man är skyldig att hjälpa dig ekonomiskt med kostnaderna för ditt boende och mat, eftersom dina pengar inte räcker till.

Efter betänketiden

När betänketiden har gått ut och någon av er begärt att fastställa äktenskapsskillnaden så att ni inte längre är gifta, är huvudregeln att ni endast ansvarar för er egen försörjning, se 6 kap 7 § ÄktB (här). Det finns dock vissa undantag uppräknade i samma paragraf. Under vissa förutsättningar kan en make få ett underhållsbidrag under en övergångstid. Möjlighet finns bland annat för att få underhåll under den tid då man studerar för att kunna få ett jobb. Det räcker dock inte med att den ena maken har ett behov av att få underhåll och att den andre maken har möjlighet att betala underhåll, utan det kan också krävas att äktenskapet begränsat en makes möjlighet på arbetsmarknaden. Till exempel då en make varit hemma en längre tid för vård av hem och barn och därför avlägsnat dig från yrkeslivet. Dessa undantag tillämpas dock restriktivt eftersom huvudregeln är att makarnas ekonomiska ansvar för förändra tar slut i och med äktenskapsskillnaden.

Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline om du skulle ha ytterligare frågor.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (873)
2020-02-17 Ingår gåvor till makan i bodelningen vid skilsmässa?
2020-02-16 Vad gör man när en make vägrar flytta efter skilsmässa?
2020-02-16 Ska egendom min make har köpt i sitt företag ingå i bodelningen vid skilsmässa?
2020-02-12 Personbevis, betänketid och bodelning vid äktenskapsskillnad

Alla besvarade frågor (77158)