Gäller en svensk skilsmässa i ett annat EU-land?

2019-09-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag har gifta mig i Grekland för 17 år sedan. Jag flyttade till Sverige för sex år sedan. Jag fick svenskt medborgarskap för 2-3 år sedan. Jag fick skilsmässa för ett år sedan har i Sverige. Vad kan jag göra för att min skilsmässa ska gälla också i Grekland?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar vad du ska göra för att din skilsmässa, som du fått i Sverige, ska gälla även i Grekland. Då jag inte är fullt insatt i alla omständigheter i ditt ärende samt i hur den grekiska myndighetsordningen ser ut kommer jag att svara på din fråga på ett mer generellt plan.

En gemensam förordning gör att äktenskapsskillnader meddelade i ett EU-land även erkänns i andra EU-länder

Eftersom både Sverige och Grekland är med i EU kommer förordning (EG) nr 2201/2003 (Bryssel II-förordningen) att bli tillämplig. Denna förordning reglerar bland annat erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål, vilket gör att en svensk dom om äktenskapsskillnad omfattas av förordningens tillämpningsområde (art. 1.1 a) Bryssel II-förordningen).

Att den dom på äktenskapsskillnad som du har fått i Sverige omfattas av förordningen innebär att Grekland ska erkänna äktenskapsskillnaden (art. 21.1 Bryssel II-förordningen). Detta innebär att äktenskapsskillnaden ska vara giltig även i Grekland. Grekland får inte lov att vägra erkänna äktenskapsskillnaden du fått i Sverige, även om det skulle vara så att skilsmässan inte skulle ha gått igenom om du ansökt om den i Grekland enligt grekisk lag (art. 25 Bryssel II-förordningen). I vissa undantagsfall har dock Grekland möjlighet att vägra erkänna din svenska äktenskapsskillnad, men det rör sig om verkliga undantagsfall där exempelvis ett erkännande av äktenskapsskillnaden uppenbart skulle strida mot grunderna för rättsordningen i Grekland (art. 22 Bryssel II-förordningen).

Sammanfattande råd i ditt fall

Som nästintill absolut huvudregel erkänns svenska äktenskapsskillnader även i Grekland, vilket innebär att den äktenskapsskillnad du fått i Sverige med största sannolikhet även kommer att vara giltig i Grekland, så länge inget av de ganska ovanliga undantagen i art. 22 i Bryssel II-förordningen skulle vara tillämpliga. Om du vill att din svenska dom på äktenskapsskillnad ska erkännas i Grekland, bör du ge in en ansökan om detta till distriktsdomstolen för mindre tvistemål på den ort där din före detta make bor eller där du vill att domen ska verkställas.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alice Baum
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll