FrågaAVTALSRÄTTAvtal23/10/2019

Gäller en bestämmelse om provision även om vi inte uttryckligen avtalat om det?

Hej.

Var på auktion med en häst och satte ett reservationspris på 65000 kronor. Auktionsförrättaren har i avtalet skrivit dom skall ta ut en avgift på 8% av försäljningspriset och det kan väl vara okey. Buden på hästen gick till 60000 kronor, kan dom ta ut 8% på reserven också? I avtalet står det inget om reservationspris utan detta är en efterkonstruktion. Kan förstå att dom vill ha 8% på återköpsanbudet och försäljningspriset. Men kan man ta procent på reserven också speciellt när det inte är med i avtalet från början?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar det har du ett avtal med auktionsförrättaren om i vilka fall det ska tas ut en avgift, bland annat vid försäljningspriset. Auktionsförrättaren hävdar nu att en avgift även ska tas ut på reservationspriset, vilket ni inte skriftligen avtalat om.

Utgångspunkten när det gäller avtal är att avtal ska hållas. Ett skriftligt avtal är ofta ett bra bevismedel för vad som avtalats mellan parterna. För det fall att parterna inte kan komma överens och någon av parterna går till domstol får det ske en avtalstolkning. Avtalstolkningen innebär att domstolen försöker fastställa vad den gemensamma partsviljan varit. Med den gemensamma partsviljan avses att domstolen använder sig av alla omständigheter som presenteras för den och utifrån det kommer fram till om parterna haft en gemensam avsikt i en viss fråga eller ej. Bestämmelsen om den gemensamma partsviljan gäller även om parterna skrivit något annat i ett gemensamt skriftligt avtal. I ert fall innebär det att även om ni inte skriftligen avtalat om villkoret kan det vara giltigt, om det kan visas att det var er gemensamma vilja att en avgift skulle tas ut även för reservationspriset.

Ofta går det däremot inte att fastställa vad parternas gemensamma avsikt vid avtalstillfället var. I praktiken använder domstolen då olika principer och tekniker för att komma fram till hur avtalet ska tolkas. Tekniker som används är bland annat läsning av det skriftliga avtalet, tolkning till nackdel för författaren av sådant som är oklart, tolkning som innebär minsta möjliga belastning och en ändamålstolkning (dvs. vad en bestämmelse i ett avtal kan tänkas ha för ändamål blir viktigare än den exakta ordalydelsen).

I det fallet du beskriver tolkar jag det som att auktionsförrättaren kräver betalt för något du anser att ni inte avtalat om. I regel måste parterna vara överens om ett villkor för att det ska vara bindande (jfr den gemensamma partsviljan ovan). Har ni inte avtalat om att det ska tas ut en avgift för reservationspriset finns det mycket som talar för att det inte gäller er emellan. Som nämnts ovan tolkas i regel ett oklart avtal till nackdel för den som skrivit det. Som jag förstår det av din frågeställning har auktionsförrättaren upprättat avtalet varför eventuella oklarheter eller tvetydigheter bör belasta vederbörande.

Ovanstående är vad som gäller generellt vid ingående av avtal och avtalstolkning vid eventuell tvist. Ett mer specifikt svar kan eventuellt ges om en jurist mer ingående går igenom avtalet och ger sin syn på det. Om du vill anlita en jurist på Lawlines juristbyrå som granskar avtalet och råder dig vidare är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”