FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad09/09/2018

Gäller betänketiden på sex månader ifall endast ena maken har vårdnaden om barnet?

Gifta utan gemensamt barn. Barnet har annan biologisk pappa. Moder har full vårdnad. Barnet bor med oss på heltid. Obligatoriskt med 6 månaders betänketid vid skilsmässa?

Lawline svarar

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Den obligatoriska betänketiden på sex månader gäller när barnet stadigvarande bor hos er, en av er har vårdnaden om barnet och barnet är under 16 år, se 5 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB).

Är barnet över 16 år, och ni är överens om att ni vill skiljas, har ni rätt att skiljas utan betänketid. Skulle barnet under betänketiden hinna fylla 16 år kan ni skicka in en ny ansökan till tingsrätten om äktenskapsskillnad. Den nya ansökan ersätter den gamla och tingsrätten har då behörighet att, efter begäran från någon av er, meddela en dom om äktenskapsskillnad redan efter inkommen ansökan.

Trots barn har ni även rätt att skiljas utan betänketid ifall ni i samband med ansökan kan styrka att ni levt åtskilda i två år. Det kan bevisas genom exempelvis utdrag från folkbokföringsregistret, se 5 kap. 4 § ÄktB.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vega SchortzRådgivare
Hittade du inte det du sökte?