Fullföljd av skilsmässa och övriga yrkanden

2017-04-10 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag ansökte om skilsmässa i slutet av september förra året, en ansökan som min man vägrade skriva under. Jag yrkade i ansökan på att få bo kvar i vår gemensamma bostad och att barnen skulle ha sitt stadigvarande boende hos mig, vilket medgavs från Tingsrätten. Nu har det gått sex månader av prövotid och jag har utöver mina ursprungliga yrkanden yrkat på ensam vårdnad av barnen. Hur ska jag gå tillväga för att begära att skilsmässan fullföljs? Jag är osäker på vad som händer med mina yrkanden när jag begär fullföljd. Finns de kvar med automatik eller måste jag påpeka att jag vill att dessa kvarstår? Med vänlig hälsning L
SVAR

Hej!

Hur ska jag gå tillväga för att begära att skilsmässan fullföljs?

För att fullfölja skilsmässan samt dina övriga yrkanden måste du meddela tingsrätten. Det gör du genom att fylla i en blankett om fullföljd vilket du kan hitta här.

En fullföljd kan ske efter att betänketiden på 6 månader har löpt ut. Meddelandet måste komma in till tingsrätten efter att de sex månaderna har gått. Ni måste dessutom ge in nya personbevis. Om meddelande om fullföljd inte kommer till tingsrätten inom ett år från det att betänketiden började löpa, avskrivs ärendet. Vilket i ditt fall betyder att du har till september på dig att begära fullföljd.

Skillsmässan gäller då från den dag domen vinner laga kraft, det brukar normalt sätt ta tre veckor efter domens datum. Tingsrätten kommer då skicka ett meddelande om skilsmässan till Skatteverket som då registrerar skilsmässan och efter detta anses äktenskapet upplöst.

Jag är osäker på vad som händer med mina yrkanden när jag begär fullföljd. Finns de kvar med automatik eller måste jag påpeka att jag vill att dessa kvarstår?

Finns det pågående mål hos tingsrätten om skilsmässa och du har begärt att domstolen ska ta upp frågan om vårdnad av barn och övertagande av gemensam bostad, kommer denna fråga att handläggas i målet om skilsmässan.

Dina övriga yrkanden finns kvar, men på precis samma sätt som med skilsmässan behöver du begära fullföljd. Du fullgör dina yrkanden i samma blankett genom att kryssa i rutan under ”övriga yrkanden” att du (står fast vid) de övriga yrkanden som du tidigare har framfört.

Jag kan rekommendera dig att läsa vidare på hemsidan för Sveriges Domstolar som beskriver allting jättebra angående om hur du går tillväga för att begära fullföljd och hur domstolen handlägger olika typer av ärenden. Jag bifogar en länk här.

Hoppas det var svar på dina frågor

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1069)
2021-07-26 Kan min man jämka en kontantinsats på vår lägenhet vid en bodelning?
2021-07-21 Vid vilken tidpunkt avgörs egendomsförhållandena?
2021-07-20 Vad händer med den ena makens skulder vid en skilsmässa?
2021-07-19 Kan min makes skuld drabba mig under betänketiden?

Alla besvarade frågor (94227)