Full äganderätt och fri förfoganderätt

2020-09-26 i Testamente
FRÅGA
Det står äganderätt är det lika som fulläganderätt i testamentet
SVAR

Hej

Jag antar att du syftar på begreppen full äganderätt och fri förfoganderätt. Begreppen brukar användas i samband med testamente. Vanligast används begreppen när makar testamenterar varandra.

Grundregeln är att makar ärver varandra (3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Finns det släktingar med rätt att ärva efter att den efterlevande maken dött så ärver maken med fri foganderätt, det framkommer av Ärvdabalken (3 kap. 2 § ÄB). Med fri förfoganderätt menas nämligen att den efterlevande makan får förfoga över arvet efter den döde makan helt fritt med undantag att denne inte får testamentera bort arvet. I vissa fall kan även en gåva bli problematisk i efterhand (3 kap. 3 § ÄB). Släktingar med rätt att ärva i efterhand är barn, föräldrar samt syskon och alla dess barn, barnbarn osv (3 kap. 2 § ÄB).

Om makarna vill att den efterlevande makan ska kunna förfoga över arvet helt och hållet, det vill säga även kunna testamentera egendomen, kan de skriva det i ett testamente där det står att egendomen förordnas med full äganderätt.

Om det står äganderätt så menas full äganderätt och inte fri förfoganderätt, om inget annat framkommer av sammanhanget.
Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2650)
2020-10-30 Kan min far testamentera sitt hus till någon annan än mig?
2020-10-30 Rätten att taga arv och upprättande av testamente
2020-10-30 Kan testamentstagares barn ärva efter testator?
2020-10-30 Får ett testamente vara bevittnad av en 14-åring?

Alla besvarade frågor (85609)