Fri förfoganderätt och efterarv

2016-12-11 i Testamente
FRÅGA
Vi är gifta, har två gemensamma barn, maken ett barn som han inte har någon kontakt med. Vi har äktenskapsförord sen många år tillbaka som är till förmån för mig. Vårt hus står jag som ensam ägare till (lagfart). Vi har skrivit testamente; den av oss som överlever den andre har fri förfoganderätt, och skrivit vad våra två barn ska ha plus en mindre del till två barnbarn, särkullbarnet har vi inte nämnt. Är det rätt med fri förfoganderätt eller ska det vara full äganderätt? Vad händer om jag ger halva huset i gåva till maken?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då ett testamente har blivit upprättat till förmån för den efterlevande maken med fri förfoganderätt innebär detta att rätten till efterarv (era barns arvsrätt) inte kommer att rubbas. Då X avlider sker i regel en bodelning, där båda parter (X och Y) får varsin del efter bodelningen.Y kommer att få sin del av bodelningen med full äganderätt, detta innebär att personen kommer kunna testamentera bort egendomen, och göra vad den vill med detta. Av Xs egendom kommer, av vad framgår, Y ärva med fri förfoganderätt, detta innebär att Y inte får testamentera bort egendomen eller avsäga sig rätten till förfång för efterarvingar, X arvingar (utöver detta kommer Y få råda över egendomen som den vill).

Vid det fallet Y senare går bort kommer X arvingar ha rätt till arvet efter X (och senare även det efter Y om det är gemensam förälder och denne inte har testamenterar bort den egendom personen äger med full förfoganderätt).

I fallet, då Y har ett särkullbarn, kommer rätt om laglott aktualiseras. Laglottsskyddet innebär att en börstarvinge har rätt till en laglott, vilket motsvarar hälften av en arvslott. I ert fall har Y tre barn, enligt den legala arvsordningen har var och en av barnet rätt till 1/3 av arvet, hälften av detta, dvs. 1/6 har bröstarvingarna rätt att få ut direkt då dennes förälder avlider. Laglottsskyddet är bestående trots testamente, och kan genom detta inte inskränkas. Särkullbarnet kommer dock aldrig få inkräkta på efterarvet från X.

I ert fall handlar det alltså om att den efterlevande maken kommer ärva med fri förfoganderätt.

I det fall du överlämnar hälften av huset till din make kommer dennes förmögenhet ökas i motsvarande värde, och denna kommer ha ökat besittningsskydd i huset.

Hoppas svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2685)
2020-12-03 Hur ändrar jag arvsordningen?
2020-12-03 Hur mycket kan man testamentera bort till en särbo?
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?

Alla besvarade frågor (86897)