Fri förfoganderätt i testamente

2019-10-29 i Testamente
FRÅGA
Vad betyder detta i vårt testamente i procent så att säga: för d fall att jag *** avlider först så skall min maka Sara m fri förfoganderätt erhålla hela min kvarlåtenskap, av vad slag d må vara, förutom mina bröstarvingars laglotter.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att ärva med fri förfoganderätt betyder att den efterlevande maken fritt får förfoga över egendomen, till exempel spendera eller sälja den men inte genom testamente disponera över den. När personen som har ärvt med fri förfoganderätt går bort ska den andel av kvarlåtenskapen som kommer från den först avlidne fördelas till den först avlidnes arvingar.

Att ärva med full äganderätt innebär att arvtagaren inte behöver ta hänsyn till den först avlidnes arvingar. Den som mottar arvet får med andra ord både testamentera och ge bort arvet.

"förutom mina bröstarvingars laglotter" hänvisar till den avlidnes bröstarvingar. Om det inte är era gemensamma barn har de rätt att få ut sitt arv direkt efter att deras avlidne förälder. Barn som inte är gemensamma benämns "särkullbarn". Särkullbarn har alltid rätt att få ut sin laglott (3 kap. 9 § ÄB). Laglotten utgör hälften av arvet och fördelas lika mellan barnen. Det är alltså 50% av kvarlåtenskapen. Den andra hälften (50%) kommer du ärva med fri förfoganderätt, enligt testamentet.

Jag är inte säker på hur jag ska tolka din fråga. Jag tolkar det som att du undrar hur stor procent av din makes kvarlåtenskap du kommer att erhålla. Från din makes del kommer du (enkelt räknat) erhålla 50% med fri förfoganderätt och den andra hälften kommer gå till hans barn.

När din make avlider görs först en bodelning enligt äktenskapsbalken (ÄktB). Det är makarnas giftorättsgods som är föremål för bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Det s.k. nettoöverskottet (det som finns kvar när vardera parts skulder har betalats) läggs samman och hälftendelas (11 kap. 2 ÄktB). Den ena hälften tillhör således dig, medan den andra hälften utgör den avlidne makens kvarlåtenskap. Det är kvarlåtenskapen efter din make som blir föremål för hans bröstarvingars arv samt det du erhåller med fri förfoganderätt. Din del erhåller du med full äganderätt. Enkelt räknat (med allt) skulle man alltså kunna säga att du erhåller 50% med fulläganderätt och 25% med fri förfoganderätt, de sista 25% går direkt till din makes bröstarvingar.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Cecilia Lindeborg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2557)
2020-08-12 Återkallelse av testamente
2020-08-11 Avskedsbrev som testamente?
2020-08-10 Vad händer om en testamentstagare avlider innan testator?
2020-08-10 Ska en testamentstagare delges en kopia av testamentet?

Alla besvarade frågor (82732)