FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder02/09/2018

Från vilken tidpunkt börjar straffet avtjänas ifall tingsrättens dom överklagats?

Om man överklagar en vilkorlig dom när räknas påbörjan for straffet.Blir det när första dommen från Tingsrätten träder laga kraft (det var bara en vecka sedan) eller måste man invänta den nya dommen efter överklagandet Om ca 1 år .Om personen gör nya brott straks efter laga kraft räknas detta då med..Personen er 17 år o tyvärr tror både han o hans fam.att detta ej räknas innan den nya dom..Der er ca ett år till nya forhandlinger i Hovrätten

Tack jag har läst o läst men hittar ej något svar på detta

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Precis som du antyder på börjar straffet avtjänas från dagen tingsrättens dom vinner laga kraft – oberoende av ifall den dömde överklagat domen.

Straffet villkorlig dom innebär att den dömde är underkastad en prövotid på två år. Under denna tvåårsperiod måste personen hålla sig laglydig och begår personen nya brott under prövotiden finns skäl att döma till strängare straff för den nya brottsligheten. Det framgår av 27 kap. 3 § 2 st. brottsbalken att prövotiden börjar löpa från dagen domen vinner laga kraft.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vega SchortzRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo