Från vilken dag räknas brytdagen då man begärt äktenskapsskillnad med betänketid?

Från vilken dag räknas brytdagen då man begärt äktenskapsskillnad med betänketid, från dagen man skickade in begäran eller från dagen då betänketiden gått ut?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den så kallade brytdagen räknas som den dag talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Det vill säga den dagen då man begärt skilsmässa. Det är alltså den dagen som gäller oavsett om det är en betänketid.

Det kan också vara värt att ha i åtanke att under tiden mellan brytdagen och dagen då bodelning förrättas så har båda makarna en redovisningsplikt (9 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Detta innebär en skyldighet att redovisa och upplysa den andra maken om hur egendomen påverkats genom försäljning, byte, reparationer och liknande. Detta ska kunna verifieras med kvitton om det behövs. Denna redovisningsplikt omfattar även enskild egendom och alltså inte bara giftorättsgods.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och om något skulle vara oklart eller du har några fler funderingar gällande detta så kommentera här under så svarar jag så fort jag kan!

Med vänliga hälsningar,

Andreas GrundstedtRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”