Från vilken dag räknas brytdagen då man begärt äktenskapsskillnad med betänketid?

2017-10-21 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Från vilken dag räknas brytdagen då man begärt äktenskapsskillnad med betänketid, från dagen man skickade in begäran eller från dagen då betänketiden gått ut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den så kallade brytdagen räknas som den dag talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Det vill säga den dagen då man begärt skilsmässa. Det är alltså den dagen som gäller oavsett om det är en betänketid.

Det kan också vara värt att ha i åtanke att under tiden mellan brytdagen och dagen då bodelning förrättas så har båda makarna en redovisningsplikt (9 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Detta innebär en skyldighet att redovisa och upplysa den andra maken om hur egendomen påverkats genom försäljning, byte, reparationer och liknande. Detta ska kunna verifieras med kvitton om det behövs. Denna redovisningsplikt omfattar även enskild egendom och alltså inte bara giftorättsgods.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och om något skulle vara oklart eller du har några fler funderingar gällande detta så kommentera här under så svarar jag så fort jag kan!

Med vänliga hälsningar,

Andreas Grundstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?