Från vilken dag räknar man vad som ska ingå i bodelningen?

2018-11-01 i Bodelning
FRÅGA
Jag o mitt ex är nu skilda o plötsligt är vi ej överens längre. Ska göra en bodelning och jag upptäcker han skrivit över bilen på annan ägare två månader innan skilsmässan fick laga kraft. Ingår den ändå som gemensam egendom vi hade när vi skildes och kan jag bevisa att han fortfarande kör den då han fortfarande betalar försäkringen för den...
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline, jag ska göra allt jag kan för att besvara din fråga på bästa möjliga sätt.

Sambos eller gifta?

I och med att du skriver att du och ditt ex är skilda antar jag att ni var gifta innan ni separerade. Det faktum att ni var gifta eller sambos spelar stor roll i denna fråga. Ifall ni är sambos är det nämligen så att en bil inte räknas som samboegendom och därmed ska den inte vara med i en sambobodelning, Sambolagen 3 §.

Men i och med att jag utgår från att du och ditt ex var gifta räknas bilen som giftorättsgods så länge det inte är enskild egendom, Äktenskapsbalken 7:1. Det som är enskild egendom är det som ni genom äktenskapsförord har sagt är enskild egendom, samt sådant ni har fått i arv, testamente eller gåva med ett förbehåll från givaren om att det ska vara enskild egendom, ÄktB 7:2.

I denna fråga antar jag att bilen inte är enskild egendom eftersom inget tyder på det. Det avgörande för vad som ska ingå i en bodelning är det som någon av er äger den dag då talan om äktenskapsskillnad väcks hos tingsrätten, ÄktB 9:2. Det spelar alltså ingen roll om egendomsförhållandena ändras efter denna dag, bodelningen ska utgå från den dagen då ni lämnar in handlingarna till tingsrätten.

Efter att man begärt skilsmässa har makarna redovisningsplikt, vilket innebär att man ska visa upp de uppgifter som är relevanta för hur egendomsförhållanden har förändrats efter bodelningen, ÄktB 9:3. Att ditt ex sålt bilen är typexempel på en sådan handling han i så fall måste redovisa för.

Sammanfattning

Ifall ditt ex ägde bilen den dag ni lämnade in ansökan om skilsmässa till tingsrätten och att bilen inte är hans enskilda egendom ska den ingå i bodelningen som giftorättsgods. Oavsett ifall bilen har bytt ägare eller inte ska alltså värdet för bilen ingå i bodelningen.

Med vänliga hälsningar,

Marcus Ljungberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2112)
2019-03-21 Räknas bostaden som samboegendom och ska värdet då fördelas lika vid seperation?
2019-03-20 Får blivande exfru hälften av hus och bohag?
2019-03-17 Ska avkastningen från ett aktiebolag som är enskild egendom ingå i en bodelning?
2019-03-15 Efterlevande makes rätt att skippa bodelning

Alla besvarade frågor (66940)