Framtidsfullmakt, giltighet, användning och ansvar mot anhöriga

2017-12-01 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Är en framtidsfullmakt som ett barn (i detta fall utan andra syskons vetskap) låter en förälder skriva under med sig själv som fullmaktshavare under förälderns flera veckor långa sjukhusvistelse efter en cancerdiagnos (cellgiftsbehandling, upprepade infektioner) giltig? Från och med diagnosen och akut sjukhushusvård förändrades förälderns psykiska tillstånd, sjukvårdspersonalen betecknar det förvirring och medicinerar även mot depression och hallucinationer. Enligt fullmaktshavaren var fullmaktsgivaren (ca en månad efter diagnosen, mitt under cellgiftsbehandlingen) klar och medveten om vad hen gjorde. Hen var dock så svag att namnteckningen ej är sig lik. Formellt ser fullmakten korrekt ut, bevittnad av två personer. Innebär detta att fullmaktshavaren är ensam ansvarig för hens ekonomi? Förälderns psykiska tillstånd är oförändrat nu några månader senare, vilket gör det svårt att ta upp saken direkt med hen. Hen klarar inte att sköta ekonomin längre, varken psykiskt eller fysiskt. Fullmaktshavaren har inte meddelat övriga syskon att framtidsfullmakten trätt i kraft. Vad krävs för att den ska träda i kraft om den inte gjort det än? Kan övriga syskon åberopa sig på anhörigbehörighet för att göra överföringar/inköp? På den punkten kommer syskonen ingenvart sinsemellan. Fullmaktshavaren, som redan i andra sammanhang agerat bakom ryggen på syskonen, vet sig ha rätt i sitt agerande.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det här med framtidsfullmakter är ett relativt nytt begrepp men jag ska försöka redogöra för vad som gäller i ditt fall. Jag kommer inte kunna svara på om framtidsfullmakten är giltig eller inte, men det verkar som om du vill få den ogiltigförklarad så jag ska svara på din fråga med detta i åtanke.

Regleringen på detta område heter "lag (2017:310) om framtidsfullmakter" och trädde ikraft 1 juli 2017. Den finns att läsa här. Från och med nu kommer jag kalla den lagen framtidsfullmaktslagen.

Viktigt att tänka på

Nedanför detta stycke kommer jag gå igenom ganska juridiska tankegångar. Varför jag gör det är för att klarlägga hur rättsläget ser ut. Jag kommer samtidigt med vissa råd gällande den juridiska lösningen på problemet. Men det absolut viktigaste att tänka på är att fullmaktsgivaren och fullmaktsinnehavaren är människor. De är inte perfekta och att veta juridik som reglerar en fråga är en sak, men att samtala, hålla sig sansad, kompromissa och komma överens är en helt annan och en betydligt viktigare sak att kunna.

Så att läsa de juridiska lösningarna och använda dem är bra som sista utväg, men huvudsakligen tycker jag att ett samtal om försök att komma överens är ett mycket bättre sätt att lösa problem på.

Om underrättelse att framtidsfullmakten gäller

Till att börja med så ska fullmaktshavaren meddela fullmaktsgivarens närmaste släktingar när den anser att framtidsfullmakten trätt i kraft, enligt 10 § framtidsfullmaktslagen. Denna underrättelse ska även säga vad framtidsfullmakten innehåller. Detta har alltså ena syskonet gjort fel, om den inte underrättat de övriga syskonen. Kan denna underlåtelsehet att meddela att framtidsfullmakten trätt i kraft göra så att sakerna syskonet

Kravet på vittnen av framtidsfullmakten

I framtidsfullmaktslagen uppställs vissa krav på vad som ska finnas i en framtidsfullmakt. Det ska finnas två vittnen som bevittnat underskriften av framtidsfullmakten och de ska veta om att det är en framtidsfullmakt. Detta krav är väldigt likt ett testamente som också kräver två vittnen. När det gäller testamenten finns krav på vittnen för att man ska kunna rådfråga dem om, bland annat, sådana här situationer: Var testamentsgivaren medveten om att den skrev på ett testamente?

Jag skulle hävda att detsamma gäller för framtidsfullmakter. Mitt råd till dig och övriga syskon som inte är med på framtidsfullmakten är att höra av er till dessa vittnen och fråga dem om er förälders hälsa vid underskrivandet. Jag skulle kontakta dessa två vittnen var för sig och fråga saker om er förälder. Om vittnena inte verkar eniga eller säger att er förälder inte verkade psykiskt klar i huvudet skulle jag få framtidsfullmakten ogiltigförklarad i domstol, om fullmaktshavaren inte vill avsäga sitt uppdrag.

Kontrollering av redovisning från fullmakthavarens uppdrag

Det finns ett annat sätt syskonen kan kontrollera personen som innehar fullmakten. I 24 § framtidsfullmaktslagen så är det möjligt för fullmaktsgivarens närmaste släktingar att begära redovisning för vad den gjort i sitt uppdrag. Detta skulle jag råda syskonen att göra, visar det sig att det finns oklarheter så skulle jag kontakta antingen överförmyndarnämnden i den kommun där fullmaktsgivaren bor, eller en jurist.

Övriga frågor

En sak att tänka på är att för att fullmaktshavaren ska få ta ut arvode för sitt uppdrag krävs att det står i framtidsfullmakten enligt 19 § framtidsfullmaktslagen.

Frågan du ställer om det går att åberopa anhörigbehörighet så är svaret nej, det går inte. Skulle det inte finnas en framtidsfullmakt skulle det krävas att de anhöriga ansökte om att bli förvaltare och det går aldrig att hävda att man är anhörig så man kan ta hand om någon annans ekonomi. Så är det juridiskt sett, jag kan mycket väl tänka mig att det kanske inte fungerar så praktiskt alla gånger. Men nu när det finns en framtidsfullmakt verkar det tydligt att förälderns ekonomi sköts av personen den vill ska sköta den, och då ska inte andra kunna komma och undervärdera förälderns vilja. Jag säger att det verkar så för så länge framtidsfullmakten uppfyller alla formkrav (underskrift osv) och dess ogiltighet inte bevisats så gäller den.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,
Emil Danielsson Nykänen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3676)
2021-11-30 Vem bestämmer hur umgänge ska ske, och hur ser man till att det går rätt till?
2021-11-30 Åtgärder att genomföra om delägare till fastighet inte kommer överens
2021-11-25 Jäv angående bouppteckningsförättare
2021-11-25 Är min samboendes enskilda egendom fortfarande enskild om vi säljer huset

Alla besvarade frågor (97662)