Framtidsfullmakt

2020-02-16 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej håller på att skriva en framtidsfullmakt som jag har kopierat från nätet. Undrar om vittnens påskrift kan stå på baksidan. Har gjort en dubbelsidig kopiering eller ska det vara två papper om inte all skrift kommer plats på första sidan Tack på förhand
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om framtidsfullmakt finns i lagen om framtidsfullmakter. Av lagen framgår det att en framtidsfullmakt ska innehålla följande:

1. att det är fråga om en framtidsfullmakt,

2. vem eller vilka som är fullmaktshavare,
3. vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och
4. vilka övriga villkor som gäller.

Vad gäller vittnenas underskrifter eller andra formkrav säger inte lagen något om var dessa ska skrivas. Du kan alltså ha vittnenas underskrift på baksidan. Ett exempel på en framtidsfullmakt som har vittnenas underskrift på baksidan är framtidsfullmakten från Demensförbundet. Jag rekommenderar även att all text finns med på ett papper för att den som framtidsfullmakten visas för ska veta att vittnenas underskrifter tillhör den aktuella framtidsfullmakten. Det uppstår på så sätt inte förvirring om framtidsfullmakten är upprättad korrekt enligt kraven som finns.

Ett exempel på en framtidsfullmakt: https://www.demensforbundet.se/wp-content/uploads/2019/07/Framtidsfullmakt-Mall-2018.pdf

Hoppas att du fick din fråga besvarad. Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3551)
2020-11-30 Kan halvsyskon eller kusiner ärva?
2020-11-30 Vem har rätt att bestämma vart barnet ska bo?
2020-11-30 Krävs samtycke av make vid borgensåtagande?
2020-11-30 Ändring av barns folkbokföringsadress

Alla besvarade frågor (86837)