Frågor om skiljsmässa och tillfälligt uppehållstillstånd

2016-03-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hejsan!Vid Skilsmässan måste både parterna vara på domstolen? Eller kan man själv gå till domstolen och skilja sig från en annan? Och i fall var orsaken till ens vistelse i Sverige är detta äktenskap, hur skulle skilsmässan påverka den parten som har tillfälligt uppehållstillstånd? Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En ansökan om skiljsmässa kan ske både gemensamt och av endast en av makarna. Ansökningen skickas in till tingsrätten och blanketter som ska fyllas i finns på domstolens hemsida.

När det gäller tillfälligt uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning, i detta fall äktenskap, gäller följande:

Huvudregeln är att innehavet av tidsbegränsat uppehållstillstånd i huvudsak innebär att skilsmässan resulterar i att uppehållstillståndet inte förnyas och personen med det tillfälliga uppehållstillståndet måste lämna Sverige. Detta framgår av 5 kap. 16 § stycke 1 Utlänningslagen (2005:716) (UL). Det finns dock ett undantag enligt 5 kap 16 § stycke 3 UL för situationer då utlänningen har särskild anknytning till Sverige eller utsatts för våld i förhållandet eller liknande. Särskild anknytning skulle t.ex. kunna vara att personen har ett barn i Sverige och att umgängesrätten kommer att försvåras om personen måste lämna landet.

Det sker alltså en prövning i det enskilda fallet och migrationsverket gör en bedömning av de samlade omständigheterna för att se om det föreligger skäl att bevilja permanent uppehållstillstånd trots att förhållandet upphört.

Utlänningslagen hittar du här.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Sedja Abed Ali
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3572)
2021-01-26 Särkullbarns arvsrätt
2021-01-24 Fråga rörande formulering i framtidsfullmakt
2021-01-24 Finlands arvsrätt
2021-01-23 Är ett testamente rörande vårdnad av barn bindande?

Alla besvarade frågor (88449)