Frågar om hembudsklausuler, arv och testamente.

2020-02-14 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Min bror och jag har fått en fastighet i gåva - som enskild egendom - av våra föräldrar med ovillkorat hembudsskyldighet till den andre gåvotagaren vid "avhändning av sin fastighetsdel". Arv, gåva eller testamente kan ej häva denna hembudsskyldighet. Jag är över 55 år gammal och har varit gift i mer än 20 år med samme man och kan därför enligt gåvoavtalet bestämma genom nytt äktenskapsförord att egendomen skall utgöra min makes giftorättsgods. Vi har ett barn tillsammans. Min bror och jag har gjort en klyvning av fastigheten och det villkorade hembudet lär följa respektive fastighetsdel. Fyra frågor kopplade till mitt frånfälle: 1. Bibehåller vi det tidigare äktenskapsförordet kommer min make ej att ärva min fastighet men kommer min son att ärva denna eller min bror? 2. Ändrar vi äktenskapsförordet så ingår min fastighetsdel i giftorättsgodset och min make o min son delar på mina tillgångar. Men vad händer med fastigheten?3. Om vår son ärver fastigheten kan jag endast genom att ge honom fastigheten i gåva innan min död styra fastigheten som hans enskilda egendom? 4. Förändras situationen på något sätt genom testamente till vår son eller till våra barnbarn?
SVAR

Hejsan!

Förutsättningar för mitt svar
Jag förutsätter i mitt svar att det finns en klausul i gåvobrevet som stadgar att du kan, efter 20 år av äktenskap, ändra fastigheten till giftorättsgods. I annat fall, om det inte finns en sådan klausul så finns det ingen möjlighet för dig att ändra fastighetsdelen till giftorättsgods eftersom du har mottagit gåvan med det villkoret.

Fråga 1.
Din son kommer att ärva din del av fastigheten, inte din bror, dock kommer din son anses vara bunden av hembudsskyldigheten, se "RH 2015:54" där tre bröder ärvde en fastighet. En bror gick bort och dennes sönder ärvde hans del, sönerna ansågs vara bunden av hembudsskyldigheten.

Fråga 2.
Ingenting kommer att hända med fastigheten om det görs till giftorättsgods. Det är först efter en eventuell bodelning vid äktenskapsskillnaden som ni i sådana fall kommer att dela på den delen av fastigheten. Men dessförinnan så kommer det vara likadant. I fall där bodelningen blir aktuell så kommer din bror ha möjligheten att yrka på hembudsskyldigheten och därmed köpa ut din man (ex-man i fall om äktenskapsskillnad).

Fråga 3.
Ja, du kan skriva ett gåvobrev till honom precis innan din bortgång om att det ska vara hans enskilda egendom. Du kan även skriva ett testamente, det fungerar lika bra. Det är viktigt att orden "enskild egendom" är med för att det ska gälla samt att substitutet för den enskilda egendomen ska vara enskild. Det finns vissa formkrav vid gåva, en gåvohandling ska upprättas och ska skrivas under av gåvotagare och gåvogivare. I många fall är det lättare att använda testamente så slipper man formkraven för gåva.

Fråga 4.
Situationen förändras inte. Den som ärver eller får fastigheten i gåva kommer att vara bunden av hembudsskyldigheten enligt gåvobrevet. Om du genom testamente ger det till din son eller dina barnen spelar ingen större roll. Om du vill att det ska ges till dina barnbarn direkt istället för din son så måste du skriva detta i ett testamente. Eftersom enligt arvsordningen så är det dina bröstarvingar (barn) som ska ärva först.

Jag hoppas jag har kunnat svara på dina frågor. Finns det oklarheter så hör av dig till Binh.Tran@lawline.se så ska jag försöka förtydliga det.

Med vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3543)
2020-11-25 Vem kan vara framtidsfullmaktshavare?
2020-11-21 Återkallelse av framtidsfullmakt och subsidiära fullmaktshavare
2020-11-20 Äger makar allt tillsammans?
2020-11-14 Behöver sambo underrätta socialtjänsten när andre sambon inte får bo kvar

Alla besvarade frågor (86486)