Fråga pappans rätt när mamman har ensam vårdnad

2016-12-11 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej Lawline, Min fråga: Kan en kvinna som har ensam vårdnad om ett barn, och som skaffat ytterligare ett barn med en annan man, lämna bort BÅDA barnen varannan vecka till denna man (för gemensam vårdnad)? Måste inte vårdnadsavtalet för det äldre barnet omförhandlas vid dessa nya omständigheter? Det nya förhållandet har nämligen tagit slut. Det äldre barnet ser den nya mannen som sin pappa. De har bott tillsammans i ca 4 år. Barnet är 5 år och det yngre barnet är 2 år. Underhåll betalas förstås av det äldre barnets biologiska pappa. Har denne någon juridisk talan?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, se 6 kap 11 § föräldrabalken. Detta innebär att kvinnan får och ska bestämma över sitt barn. I och med att hon är ensam vårdnadshavare har det äldre barnets pappa inte rätt att fatta beslut rörande barnet. Kvinnan har alltså rätt att lämna bort även det äldsta barnet till den andra mannen utan att vårdnadsavtalet behöver ändras. Dock får det inte ske på ett sätt som gör att barnets eventuella umgänge med sin pappa påverkas negativt, då kan hon göra sig skyldig till umgängessabotage.

I och med att barnet även ser den andra mannen som sin pappa kan det anses att barnet och han står särskilt nära varandra. Ett barn har rätt att umgås även med en särskilt närstående person, se 6 kap 15 § 3 st föräldrabalken. Det anses vara för barnets bästa.

Den biologiska pappan kan väcka talan om att återgå till gemensam vårdnad, se 6 kap 5 § föräldrabalken. Genom att få gemensam vårdnad får han vara med och fatta beslut i frågor rörande barnet. Dock har han då ett ansvar att se till att barnet får umgås med den andra mannen om denne kan ses som särskilt närstående.

Hoppas du har fått någorlunda svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3551)
2020-11-30 Kan halvsyskon eller kusiner ärva?
2020-11-30 Vem har rätt att bestämma vart barnet ska bo?
2020-11-30 Krävs samtycke av make vid borgensåtagande?
2020-11-30 Ändring av barns folkbokföringsadress

Alla besvarade frågor (86831)