Fråga om verkställighetspreskription

2016-06-11 i Påföljder
FRÅGA
Om en man blivit dömd till grov kvinnofridskränkning, när preskriberas domen? Rättegången var 6/9 2006.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En utdömd påföljd som vunnit laga kraft preskriberas vid olika tidpunkter beroende på domen i det enskilda fallet. Ju längre påföljd, desto grövre brott och därmed har det ansetts lämpligt att preskriptionen inträder senare.

För grov kvinnofridskränkning, 4:4a st. 2 Brottsbalken, stadgas ett straff om fängelse i lägst 9 månader och högst 6 år. Om vi ponerar att någon dömts till 3 års fängelse, alltså mitten av straffskalan, preskriberas den påföljden enligt 35:8 p. 2 Brottsbalken tio år efter att domen vunnit laga kraft. Det hela beror alltså på hur lång fängelsetiden blev i det enskilda fallet. Laga kraft räknas normalt till tre veckor från dess domen meddelats, se 51:1 Rättegångsbalken.


Skulle du behöva ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1370)
2020-11-25 Vad gäller för benådning i Sverige?
2020-11-24 How much will my fine be for stolen goods?
2020-11-22 Hur ser domstolen på fängelsestraff? Vad kommer hända med mina barn om jag hamnar i fängelse?
2020-11-19 Vilka regler finns det rörande permission respektive fotboja vid avtjänande av fängelsestraff?

Alla besvarade frågor (86476)