Fråga om verkningar av äktenskapsförord

2016-10-04 i Testamente
FRÅGA
Jag har skrivit testamente enligt regler 2015, allt till min enda barn som enskild egendom. Jag gifte mig juni 2016. Vi har äktenskapsförord som är registrerat i samband med när vi gift oss. Min man har 5 vuxna barn, jag har ett.Måste jag skriva om mitt testamente så att min son ska ärva mig efter min dö eller räcker mitt testamente som jag har skrivit?
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

När någon av två makar går bort ska en bodelning göras mellan makarna. Det som i denna bodelning tilldelas den avlidne maken utgör arvet efter den avlidne maken, se 23 kapitlet 1 § Ärvdabalken.

Det faktum att du och din make ingått ett äktenskapsförord medför inte att det testamente du skrivit blir ogiltigt. Din son kommer med andra ord fortfarande att såsom enskild egendom ärva allt som ingår i ditt dödsbo varför du inte behöver skriva ett nytt testamente. Då du nu gift dig måste dock en bodelning genomföras mellan dig och din make för att det ska gå att fastställa hur stort arvet efter dig är. Det som tillfaller dig i denna bodelning samt eventuell enskild egendom som du äger utgör arvet efter dig varmed det är detta arv som din son kommer att ärva såsom sin enskilda egendom. Det som i bodelningen mellan dig och din make tillfaller din make kommer dock att tillhöra din make varefter dessa tillgångar kommer att ärvas av dennes barn.

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2730)
2021-01-24 Vem ärver när en testamentstagare är avlidet?
2021-01-24 Kan jag göra mitt syskon arvslöst genom testamente?
2021-01-23 Kan testamente skrivas för att skydda en sommarstuga?
2021-01-23 När är arv ett legat?

Alla besvarade frågor (88421)