Fråga om vem som ärver föremål efter avliden om den avlidne hade särkullbarn

2016-03-06 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej, min fru fick en gåva och hon har ett barn i ett tidigare äktenskap. Min fråga, Vem eller vilka ärver gåvan när min fru går bort förutsatt att jag och hennes son är i livet.
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till oss på Lawline för hjälp med din juridiska frågeställning!

När det kommer till arv och bodelning är det Ärvdabalken (ÄrvB)som utgör relevant lagstiftning.

Huvudregeln vid arv är att arvet tillfaller den avlidnes bröstarvingar, dennes barn, ÄrvB 2:1. Om den avlidne var gift så har dennes make en arvsrätt som förekommer huvudregeln, ÄrvB 3:1. Då har den efterlevande maken först rätt till hela arvet efter den avlidne med vad som kallas fri förfoganderätt.

Med fri förfoganderätt förstås att den del av den efterlevandes hela egendomsmassa som kommer ifrån arvet efter den avlidne fritt får brukas och användas, dock inte testamenteras bort eller hänsynslöst minskas till förfång för den avlidnes arvingar. Således kommer gåvan - förutsatt att det är ett föremål att tillfalla din frus barn efter din egen bortgång, jfr ÄrvB 3:2 och 3.

Hade den avlidne särkullsbarn från tidigare relationer har dessa en rätt att vid bortgången välja att endera avstå sitt arv för stunden till förmån för den efterlevande maken och istället utfå det vid den efterlevande makens senare bortgång eller att omgående kräva att utfå sin s.k. laglott, ÄrvB 3:9.

Laglott förstås som ett lagstadgat minsta arv som varje arvinge har rätt att få förutsatt att den totala arvsmassan överstiger fyra prisbasbelopp (som efterlevande make alltid har rätt till), jfr ÄrvB 3:1 st 2. Laglotten utgörs av hälften av den kvotandel som arvingen annars skulle kommit att få, ÄrvB 7:1.

När det kommer till lös och fast egendom som inte utgör realiserade medel är det upp till bouppteckningsmannen att värdera dessa och sedan genom s.k. lottläggning portionera ut respektive arvslott så att den motsvarar den del av kvarlåtenskapen som respektive arvinge har rätt till.

Som ett slutligt konstaterande av detta är vem som får gåvan beroende av hur lottläggningen sker i bodelningen och om och hur hennes barn då väljer att förfara för att ta del av sitt arv.

För att det ska vara "självklart" vem som ärver gåvan löses det enklast genom att din fru i ett testamente förordnar ett s.k. saklegat där hon uttrycker vem som ska ha gåvan efter henne. I sådant fall kommer dess värde att senare avräknas i relation till laglott från den arvslott som senare tillkommer endera dig eller din frus barn.

Behöver ni hjälp för att upprätta ett sådant testamente rekommenderar jag att du endera använder dig av en av våra smidiga webbfunktioner eller kontaktar en av våra duktiga jurister. En sådan når du snabbt och enkelt genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll