Fråga om vad som ingår i bodelning.

2017-06-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej!Min och min hustrus skilsmässa gick igenom i april men vi säljer huset i augusti. Innan dess planerar vi inte att göra någon bodelning. Beräknas värden på våra tillgångar vid skilsmässodatumet eller bodelningsdatumet?Jag startade ett företag i januari. Kan min exfru äga rätt till hälften av aktierna eller ska bolaget värderas och delas utifrån värdet? Alternativt har hon någon rätt till delar av mitt företag alls?
SVAR

Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelning
Precis som du säger så gör man en bodelning när ett äktenskap upplöses. Regler om ett äktenskaps upplösning kan du hitta i äktenskapsbalken, läs den här. När man gör bodelningen så utgår man ifrån egendomsförhållandena från den dagen då frågan om äktenskapskillnad väcktes, se 9 kap. 2 § Äktenskapsbalken. Alltså när er ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten.

Vad ska ingå i bodelningen?
Som jag ovan nämnde så ska man utgå ifrån de egendomsförhållanden som förelåg den dagen er ansökan nådde tingsrätten. Vad gäller vilka typer av egendom som ska ingå så kan man utläsa det ur 10 kap. 1 § och 7 kap. Äktenskapsbalken. Det är all egendom som inte är enskild egendom som ska ingå. Enskild egendom är den egendom som enligt olika typer av avtal ska vara enskild egendom. Det kan vara om ni tidigare skrivit äktenskapsförord om att ditt företag ska vara enskild egendom. Om ni inte skrivit äktenskapsförord gällande ditt företag så kan din exfru tyvärr göra anspråk på företaget med de egendomsförhållandena som förelåg när ansökan skickades in.

Jag önskar dig ett stort lycka till!

Vänligen,

Elin Gustavsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?