Fråga om testamente mellan sambor

2016-10-13 i Testamente
FRÅGA
Hej Min pappa ,78 år gammal, lever sedan 25 år i en samboförhållande . De har inga gemensamma barn. De avser nu att upprätta ett testamente som ska reglera möjligheten för den som överlever den andra att bo kvar i deras gemensamma bostadsrätt.De äger också tillsammans ett större sommarhus på Österlen , vilket de har för avsikt att säja inom ett par år.Testamentet ska upprättas i dagarna, men de har inte tagit med huset i Skåne som gemensam egendom. Är det korrekt att utelämna det? De har gjort ett utkast /förslag som de vill att vi barn ska ta ställning till.Jag vänder mig nu till er för att be om råd i detta. Är det här testamentet formulerat så att alla parter är skyddade?"Testamente upprättat av Leif Jönsson 380604-xxxx och Marianne Morén 490519-xxxxDet är vår gemensamma vilja att den som överlever den andre, ska få sitta kvar i orubbat bo (i vårt fall en bostadsrätt, Bladgatan.Skellefteå) och tills vidare behålla det gemensamt förvärvade bohaget. Alla övriga tillgångar ska tillfalla våra resp. barn.Eftersom det ingår en amorteringsdel i boendekostnaden för bostadsrätten, ska den summan som amorterats, efter det att den förste avlidit, tillfalla den sist överlevandes barn vid en slutlig försäljning av bostadsrätten då båda avlidit."Tacksam för svar , med vänlig hälsning Stina Hansson, Gotlandsakademin
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Inledningsvis ska det nämnas att det inte under några omständigheter går att testamentera bort den s.k. laglotten, denna utgör hälften av en bröstarvinges (barns) arvlott, som är hälften av kvarlåtenskapen. Laglotten utgör alltså 25% av din fars kvarlåtenskap och denna är alltid skyddad genom påkallade av t.ex. testamentesjämkning (räknat för två barn, är Du enda barnet blir det hälften), 2:1, 7:1 & 3 ÄB.

Den valda lösningen förefaller i viss mån opraktisk eftersom det inte finns något skydd för den först avlidne sambons barn. När bostadsrätten övergår till den efterlevande sambon (vilket den kan göra i fullo via testamentet, så länge värdet av den testamenterade delen av bostadsrätten inte överstiger 50% av kvarlåtenskapens totala värde) finns det inte någon rätt för barnen till den först avlidne sambon att ärva när den kvarlevande sambon dör. En litet tråkig konsekvens av detta är ju att ni heller inte kommer åt t.ex. fotoalbum och dylikt efter er far, såvida inte hans efterlevande sambo går med på att ni får ta dem. Sådant kan ni alltid lösa redan innan testamentet blir aktuellt så att säga, men det är en apropå att beakta.

Att det står ”alla övriga tillgångar ska tillfalla våra barn” innebär att bostadsrätten undantas det Du och dina syskon har att dela på (i den mån den inte överstiger 50% av kvarlåtenskapens totala värde).

Det bör av den anledningen göras ett förtydligande om att hälften av kvarlåtenskapen hos den överlevande sambon ska tillfalla den först avlidne sambons barn. Detta kan lösas genom ett separat upprättat testamente för vardera sambon eller ett förordnande om nyttjanderätt enligt 12:2 ÄB.

Att fritidshuset utelämnats spelar ingen större roll. Ifall de äger hälften var innebär dödsfall hos endera sambon att deras barn (såsom dödsbodelägare) delar på förälderns hälft. Samma hälft kommer även tillräknas dödsboet och ingå i huruvida

Skulle du behöva ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2606)
2020-09-26 Full äganderätt och fri förfoganderätt
2020-09-26 Kan barnbarnet ta över huset?
2020-09-25 Förvaring av testamente
2020-09-25 Hur gör jag om jag inte vill att någon ska ärva mig?

Alla besvarade frågor (84437)