Fråga om testamente kränker släktingars rätt till laglott, minimibelopp m.m

2016-02-28 i Testamente
FRÅGA
En person skrev ett löfte om att jag skulle köpa hennes hus för taxeringsvärdet i sitt testament. Nu vill släktingarna sälja det till mej för mer än marknadsvärdet. Är hennes löfte juridiskt giltigt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Aktuellt lagrum som behandlar testamente är Ärvdabalkens (ÄB) 10:e kapitel. Huvudregeln är att det enligt 10:1 ska upprättas skriftligen med två vittnen. Testator ska skriva under testamentshandlingen i vittnenas närvaro. Vittnena ska bestyrka testamentet genom sina underskrifter. Lagen finner du: här

Det finns dock vissa begränsningar som man måste ta hänsyn till gällande testamente:

Skulle den avlidne till exempel ha testamenterat bort all sin egendom till en vän, utan att ta hänsyn till bröstarvingens (barn, barnbarn) rätt till sin laglott, så kan bröstarvingen kräva jämkning av testamentet för att få ut laglotten. Efterlämnar den avlidne en make eller maka, så har maken/makan alltid rätt att få ut egendom till ett visst värde från kvarlåtenskapen. Skulle den avlidne ha upprättat ett testamente som inkräktar på makens/makans rätt, så går makens/makans rätt före vad som stadgas i testamentet. Regeln angående den efterlevande makens/makans rätt till ett visst minimibelopp aktualiseras främst i de fall då den efterlevande inte har speciellt god ekonomi.

Enligt 7:1 ÄB har testamentators bröstarvingar rätt till laglott. Hur stor del laglotten är varierar alltid beroende på hur många bröstarvingar det finns samt hur mycket egendom som kan fördelas.

När personens totala egendom beräknas används husets marknadsvärde.Sedan får man se vad som återstår efter att du skulle ha köpt den till ett taxeringsvärde.
Det ser ut så här: Total egendom - marknadsvärde + taxeringsvärde. Om alltså endast finns två bröstarvingar kvar har de tillsammans rätt till hälften av personens egendom. Om mer än 50 % av arvet finns kvar efter uträkningen så inskränks inte deras rätt till laglotten. Därav ska testamentet följas och du ska kunna köpa huset för taxeringsvärdet. Men om ett köp av taxeringsvärdet skulle kränka deras rätt till laglott så bröstarvingarna begära jämkning av enligt 7:3 ÄB.

Om testamente för övrigt uppfyller formkraven som finns i 10:1 så är det juridiskt giltigt. Men såvida testamente kränker bröstarvingars rätt till laglott eller makes/makas rätt till minimibeloppet så har det inte så stor betydelse att det är juridiskt giltigt, det kommer ändå kunna jämkas. Jag rekommenderar dig att prata med släktingarna för att se om så är fallet. Observera att om bröstarvingen inte framställer ett sådant krav inom sex månader blir testamentet gällande trots att det kränker laglotten. Ta därför reda på omständigheterna till varför de vill sälja huset för mer än marknadsvärdet.

Vid ytterligare frågor kan du även komma i kontakt med oss genom telefon: 08-533 300 04.

Jag hoppas att det löser sig för dig!

Hälsningar,Odysseas Georgakakis Paulsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2863)
2021-06-24 Hembudsklausul i testamente
2021-06-23 Vilka uppgifter om vittnena ska finnas med i testamentet?
2021-06-20 Måste testamentstagarens fulla personnummer finnas med i testamentet?
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?

Alla besvarade frågor (93333)