Fråga om straffrabatt för ungdomar

2019-01-30 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Denna straffrabatt som ungdomar har, är lite intresserad utav den. Hur länge har vi haft den och har den förändrats något sen vi skaffade den?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Påföljdsbestämningssystem, avseende både vuxna och unga lagöverträdare, infördes genom brottsbalksreformen år 1965. Unga lagöverträdare har i alla fall sedan dess alltid i något avseende särbehandlats vid påföljdsbestämningen. De skäl som motiverar en lindrigare bedömning har växlat, men idag anses två omständigheter extra viktiga.

1. Den unges omognad

1. Den unges känslighet för sanktioner

Det finns tyvärr inte utrymme att lämna någon någon detaljerad rättshistorisk redogörelse här, men om du vill läsa mer verkar det som att 1999 års reform (SOU 1993:35) har haft mycket stor inverkan på det system som vi har idag. Även betänkandet i SOU 2004:122 som ledde till propositionen 2005/06:165 har haft stor betydelse. Jag har dock hört att betänkandet är ganska svårläst och rekommenderar därför propositionen!

Hoppas att du är nöjd med tipset! Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor.

Carl Trolle Olson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1024)
2019-05-22 Kan man bli dömd för brott om man använder en bengalisk eld?
2019-05-21 Påföljd vid brott mot knivlagen för minderårig
2019-05-17 Måste jag betala en bot om det inte framgår var, när och hur jag ska betala?
2019-05-17 Gallringsregler för stöld, med påföljd villkorlig dom och dagsböter

Alla besvarade frågor (69223)