Fråga om straff för narkotikabrott och husrannsakan

2016-11-08 i Påföljder
FRÅGA
Hej, jag är en kille på 19 år som greps igår för narkotikabrott av både bruk och innehav, dem tog ungefär 2,5 gram ur mitt rum. Vad blir mitt straff?undrar också om polisen legalt får söka ditt studentrum om du INTE äger bostaden. Polisen sökte mitt rum efter jag hade erkänt att jag använt cannabis men utan att jag verbalt tillät dem att komma in.
SVAR

Hej, och tack för dina frågor!

Narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen, främst 1 § men även 2 och 3 §§ för ringa respektive grovt brott. Av avgörande betydelse är vilken slags narkotika det handlar om, det är givetvis värre att inneha 2,5 gram heroin än motsvarande mängd brukbar cannabis. För brott av normalgraden döms till fängelse i upp till tre år, böter finns alltså inte i straffskalan. Domstolen har att göra en samlad bedömning av omständigheterna i ditt fall jämfört med andra brott av samma typ, eventuell tidigare brottshistorik och liknande för att sätta ett så kallat straffvärde. Vid denna process tar man också hänsyn till om den tilltalade är under 21 år, detta inverkar på så sätt att det sänker straffvärdet (se här).

Om detta straffvärde landar på över ett års fängelse ska fängelse normalt utdömas som påföljd, om straffvärdet är lägre än ett års fängelse ska en icke frihetsberövande åtgärd i första hand väljas (dvs villkorlig dom eller skyddstillsyn). Det ska också sägas att om den som döms är under 21 år finns en särskilt stark presumtion mot fängelse (se här) Däremot finns det åter vissa faktorer som kan tala för att påföljden ska väljas till fängelse, en av dessa är att det rör sig om ett så kallat artbrott, vissa brott där man har ansett att fängelse ska utdömas trots att det "egentligen" råder en presumtion mot fängelse eftersom de är så pass allvarliga, som exempel brukar nämnas mened, grov kvinnofridskränkning, rattfylleri och just narkotikabrott.

Vad gäller polisens genomsökning av ditt studentrum följer av 28 kap. 1 § Rättegångsbalken att polis har rätt att företa husrannsakan i hus, rum eller slutet förvaringsställe (till exempel ett kassaskåp) om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa. "Finns anledning att anta" är en ganska låg tröskel, och det krävs inte jättemycket för att det ska vara uppfyllt. Ett erkännande från dig är mer än tillräckligt för att polisen ska kunna anta att brott har begåtts. Det räcker vidare med att brottet kan leda till fängelse, och man gör inte någon bedömning av just ditt fall och om just din gärning kan leda till fängelsestraff eller inte. Reglerna gäller oavsett om du äger rummet eller inte.

Hoppas att du fått svar på dina frågor, i annat fall är du välkommen att återkomma!

Felix Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1423)
2021-01-16 Vad kan jag förvänta mig för påföljd vid stöld av ett relativt lågt penningbelopp?
2021-01-15 Hur bestäms straffvärdet för brott?
2021-01-15 Syns ringa stöld i belastningsregistret?
2021-01-15 Vilket straff kan jag få för ringa stöld som 16-åring?

Alla besvarade frågor (88126)