Fråga om skäl förelegat mot att testamentsexekutor utses till boutredningsman

FRÅGA
Enligt testamentet efter pappa ska en viss jurist vara testamentsexekutor och göra både bouppteckning och arvskifte. Samma jurist skrev också testamentet. Sambon ska enligt testamentet ha en fjärdedel av pappas kvarlåtenskap (eller tvärtom beroende på vem som dog först). Enligt vår advokat är juristen jävig. Är han det?
SVAR

Enligt 19 kapitlet 3 § första stycket Ärvdabalken ska ett val av boutredningsman göras så att uppdraget kan förväntas bli utfört med den insikt som boets beskaffenhet kräver. Särskilt avseende ska fästa vid förslag av dem, vilkas rätt är beroende av arvsutredningen. Enligt samma paragrafs tredje stycke ska dock en person, som i ett testamente utsetts till testamentsexekutor, även utses till boutredningsman om det inte finns skäl som talar emot det.

Såsom jag förstått din fråga har juristen som skrev din fars testamente pekats ut i testamentet som testamentsexekutor. Frågan är då om det kan finnas skäl mot att juristen utses till boutredningsman. Det skäl som dykt upp i ditt fall mot att juristen ska utses till boutredningsman är, såvitt jag förstått omständigheterna kring din fråga, att juristen skrivit testamentet. Enligt Högsta domstolens dom i mål NJA 2007 s. 410 räcker inte ett sådant skäl för att juristen inte ska bli utsedd till boutredningsman.

Mot bakgrund av att juristen pekats ut i testamentet och då inga andra skäl, såvitt jag förstått, inte verkar finnas mot att juristen utses till boutredningsman bör därför juristen, i enlighet med testamentet, utses till boutredningsman efter din far.

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1005)
2020-10-17 Bostadsrättsföreningen vill ha bevis på att jag äger lägenheten
2020-10-02 Vilka ska kallas till bouppteckningen?
2020-09-30 Särkullbarns rätt till arv
2020-09-30 Kan man se om någon har fått ett arv?

Alla besvarade frågor (85172)