Fråga om skadeståndsskyldighet för skada

2016-09-25 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Jag har råkat kasta en parfumförpackning som studsade i mot en soffa och träffade min kompis tand. Hans halva framtand trillade av. Inga närver är skadade. Vad händer nu? Är jag skyldig något och vad isf? Tack för svar!
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Det är dessvärre svårt för mig att exakt kunna uttala mig om vad som juridiskt skulle kunna hända efter den händelse du beskrivit. Den risk som främst finns för dig är dock att du kan riskera att bli skadeståndsskyldig för den skada din kompis lidit. För att du ska bli skadeståndsskyldig för skadan krävs dock att du ska anses ha skadat honom på grund av att du varit oaktsam, d.v.s. för att du ska bli skadeståndsskyldig krävs att ditt kastande av parfymförpackningen varmed din kompis skadades ska anses ha varit oförsiktigt beteende varför du borde ha tänkt dig för innan du kastade förpackningen.

Mot bakgrund av den information du givit mig är det dessvärre svårt för mig att uttala mig om en domstol skulle anse att du var så pass oförsiktig när du kastade parfymförpackningen att du ska anses vara skadeståndsskyldig för din kompis skada. Mot bakgrund av att parfymförpackningen träffade din kompis tand efter att förpackningen studsat mot soffan får jag dock intrycket av att din kompis inte kan ha suttit särskilt högt upp i soffan varför han exempelvis legat ned i soffan. Därtill utgår jag från att förpackningen var gjord av glas eller något annat hårt material då förpackningen kunde slå av halva din kompis ena framtand. Om allt detta stämmer och om du kastade parfymförpackningen åt det håll där din kompis befann sig är jag dessvärre rädd för att du kan komma att bli skadeståndsskyldig för skadan. Hur mycket du i ett sådant läge skulle bli skyldig att betala i skadestånd är dessvärre svårt för mig att uttala mig om. Generellt sätt bör det dock vara fråga om att du får ersätta din kompis för de eventuella läkarkostnader han haft. Därtill kan du möjligen bli skyldig att betala en mindre summa pengar som "plåster på såren".

Slutligen måste jag påpeka att skyldighet att betala skadestånd inte innebär att du blir dömd för något brott. Du kommer med andra ord inte att hamna i något brottsregister om du tvingas att betala skadestånd till din kompis. För att du ska hamna i ett brottsregister krävs att du begått ett brott. Mot bakgrund av den information du givit mig anser jag det inte som troligt att du skulle komma att bli dömd för något brott då skadan inte verkar vara särskilt allvarlig.

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom (7)
2020-05-04 Strikt ansvar för hundägare
2020-04-30 Kan jag kräva produktansvar om jag redan har förlikats med tillverkaren?
2018-03-05 Skadeståndsskyldig för hund
2017-08-10 Vem är ansvarig för skador orsakade av en hundvalp?

Alla besvarade frågor (85497)