Fråga om särkullbarns rätt till arv, samt om tidsfrist för att begära jämkning av testamente

2020-03-26 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Min sambos far gick bort för 3.5 år sedan. Han var gift och ägde ett hus tillsammans med sin fru, där hon fortfarande bor. De har båda särkullsbarn men inga gemensamma. Vid bortgången hittades ett testamente där det stod att fadern testamenterade allt till sin fru, ingen annan än frun ärvde således något och det var inget mer med den saken. Detta låter enligt mig felaktigt då man ska ha rätt till sin laglott och då ingen av faderns barn hade för avsikt att avstå från sin laglott.Går det att gå vidare med detta på något sätt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer först att gå igenom vad som skulle ha gällt enligt den legala arvsordningen i den här situationen. Därefter kommer jag att gå igenom ifall det är möjligt att göra sina barn avlösa genom att testamentera sin egendom till någon annan, i detta fallet sin maka. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du och din sambo kan göra nu.

Vad skulle ha gällt enligt den legala arvsordningen i den här situationen?

Efterlevande makes arvsrätt

Din sambos far var gift. Om den som gått bort var gift, ärver efterlevande make, se 3 kap 1 § 1 st Ärvdabalken (här). Om det inte finns någon efterlevande make ärver den avlidnes bröstarvingar, dvs. barn, se 2 kap 1 § 1 st Ärvdabalken (här). Om ett barn till den avlidne har gått bort men har barn (alltså barnbarn till den avlidne), får barnet sin förälders andel av arvet, se 2 kap 1 § 2 st Ärvdabalken (här).

Särkullbarns rätt att ärva sin förälder, alternativt avstå från sitt arv till förmån för förälderns efterlevande make/maka

Både din sambos far och hans fru hade särkullbarn. Om en person som är gift och har barn sedan tidigare (särkullbarn) har barnet rätt att få ut sitt arv direkt när föräldern gått bort, se 3 kap 1 § 1 st Ärvdabalken (här). Särkullbarnet kan avstå från sitt arv till förmån för efterlevande make, se 3 kap 9 § Ärvdabalken (här). Särkullbarnet får då ut sin del av arvet när förälderns make/maka går bort.

Går det att göra sina barn arvlösa genom testamente, och testamentera allt till sin make/maka?

Om det finns testamente kan det påverka den legala arvsordningen. Man kan skriva i sitt testamente att ens barn inte ska få ärva en.

Men som barn till den avlidne, dvs. bröstarvinge har man, även om det finns testamente, rätt att få sin laglott. Laglotten är halva arvslotten, se 7 kap 1 § Ärvdabalken (här). För att en bröstarvinge ska få ut sin laglott måste han eller hon begära jämkning av testamentet inom sex månader, se 7 kap 3 § 1 st Ärvdabalken (här). Tidsfristen på sex månader räknas från att bröstarvingen blev delgiven testamentet, se 7 kap 3 § 3 st Ärvdabalken (här). Hur bröstarvingen ska delges testamentet framgår av 14 kap 4 § Ärvdabalken (här).

Vad du och din sambo kan göra nu

Det framgår inte klart om din sambo blev delgiven sin fars testamente, men eftersom din sambo vet vad som stod i testamentet drar jag slutsatsen att så är fallet. Om din sambo inte blev delgiven testamentet rekommenderar jag att du eller din sambo skickar in en ny fråga.

Min slutsats blir tyvärr att din sambo hade rätt att få sin laglott, men att det nu har gått för lång tid för att begära jämkning av testamentet. En bröstarvinge som vill begära jämkning av testamentet och på så vis få ut sin laglott måste göra det inom sex månader från att hen blev delgiven testamentet.

Om du har någon mer fråga får du eller din sambo gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1115)
2020-11-30 Arv mellan syskon och halvsyskon
2020-11-29 Särkullbarns rättigheter utomlands
2020-11-23 Efterlevande maken och den avlidne makens särkullbarn
2020-11-23 Kan jag kräva att få mitt arv om ett år om jag avstår från det nu, till förmån för min fars änka?

Alla besvarade frågor (86863)